Johan Andreas Furebotten mot Avisa Nordland

PFU-sak 020/20


SAMMENDRAG:

Avisa Nordland publiserte 28. januar 2020 et leserinnlegg om tannlegepriser. Artikkelforfatteren mente prisnivået i Norge er altfor høyt og at myndigheten må gjøre noe med det. Han fortalte om personlig erfaring med høye priser for rotfyllinger.

En tannlege var avbildet. I bildeteksten stod det:

«Økonomisk byrde: Norge fører en villet politikk som fører til at mange ikke klarer den økonomiske byrden det kan være og få nødvendig behandling av tennene. llustrasjonsfoto: Tom Melby»

KLAGEN:

Klager er den avbildede tannlegen. Han opplyser at han aldri ble spurt om å bli avbildet i forbindelse med artikkelen og mener Avisa Nordland har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

4.1, om saklighet og omtanke

4.10, om bilder i annen sammenheng

4.12, om like aktsomhetskrav for bilder som tekst og lyd

Klager skriver:

«Her benyttes et fotografi av meg i en tendensiøs og ensidig artikkel hvor en hel stand henges ut som griske banditter som utnytter befolkningen.

Jeg står ikke inne for et ord av det som står i innlegget. Jeg er ikke kjent med at den skulle publiseres. Likevel brukes et fotografi av meg for å fronte en sak mot tannleger i Norge.»

Sekretariatet leverte opprinnelige denne saken til PFU med forenklet innstilling. Utvalget bestemte imidlertid i møtet 29. april 2020 at saken skulle få full behandling. Sekretariatet satte derfor i gang tilsvarsrunde mellom partene.


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

Avisa Nordland (AN) avviser å ha brutt god presseskikk.

AN mener artikkelen var saklig, og at adressaten for budskapet var politikerne på Stortinget, ikke klager.

Når det gjelder bildet, skriver avisen:

«Det aktuelle bildet er utelukkende brukt som sjangerbilde og illustrasjonsfoto. Bildet er ikke av nyere dato. Tannlegen er ikke lett gjenkjennelig ettersom halve ansiktet er dekket av munnbind/maske. Det er ikke brukt navn. Bildet er godt merket som illustrasjonsfoto i fet skrift med store bokstaver. Bildeteksten er også av generell karakter (…)».

Avisen opplyser at de var i dialog med klager i etterkant av publiseringen, og at en beklagelse ble trykket i papiravisen:

«Selv om vi mener at bildebruken er godt innenfor rammene av VVP, kom vi likevel Furebotten i møte med den beklagelsen han nå etterlyser. Beklagelsen ble publisert så raskt som praktisk mulig etter avtale med Furebotten, to dager etter den innklagede publiseringen: 31. januar. Klager har godkjent teksten til beklagelsen før publisering.»

AN skriver at klager i etterkant i tillegg ba om positiv redaksjonell omtale, noe avisen svarte at de ikke kunne love ham.
 

Klager opplyser at han er den eneste privatpraktiserende tannlegen som er spesialist i rotfyllinger. Klager mener videre han er lett gjenkjennelig på grunn av rødt hår.

Slik klager ser det, publiserte AN «et stygt leserinnlegg som angriper [hans] profesjon generelt, og [hans] disiplin spesielt.»

«Jeg synes det var fryktelig uprofesjonelt og stygt gjort av avisen og ser gjerne at de får en dom imot seg i PFU, slik at de lærer å oppføre seg skikkelig mot folk», skriver han.

Avisa Nordland merker seg at klager nå erkjenner at det ble publisert en beklagelse. For øvrig viser avisen til sitt første tilsvar.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Avisa Nordland publiserte et leserinnlegg om høye tannlegepriser. Artikkelforfatteren fortalte om personlig erfaring med dyre rotfyllinger, og tok til orde for statlige tiltak mot kostnadene. Innlegget var illustrert med et bilde av en tannlege i klinikken sin.

Klager er den avbildede tannlegen. Han reagerer på bildebruken fordi leserinnlegget inneholder synspunkter han er sterkt imot. Klager opplever at leserinnlegget angriper ham og hans yrke, og mener at bildet av ham er blitt misbrukt. Bildet er tatt i en helt annen sammenheng, påpeker klager. Klager mener det er lett å kjenne ham igjen på grunn av hårfarge. Klager opplyser også at han er den eneste tannlegen i området med spesialisering i rotfylling – den typen inngrep som artikkelforfatteren hadde dårlig erfaring med.

Avisa Nordland avviser at god presseskikk er brutt. Avisen forteller at bildebruken ble beklaget på trykk et par dager etter publisering, etter at klager hadde tatt kontakt. Det betyr ikke at avisen mener bildet brøt med god presseskikk. Avisa Nordland påpeker at bildet er merket med «illustrasjonsfoto» og at bildeteksten er av generell karakter. Klager er ikke navngitt, understreker avisen. Avisa Nordland mener at klager ikke er lett gjenkjennelig fordi han har på munnbind.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) noterer at klagen er isolert til en vurdering av bildebruken. Utvalget viser til VVP 4.10, om at pressen skal være varsom med bruk av bilder tatt i annen sammenheng.

PFU merker seg at klager ikke ble navngitt eller trukket inn i publiseringen på annen måte enn ved å være avbildet. PFU kan ikke se at innholdet i leserinnlegget kan knyttes til klager og hans klinikk spesifikt. Slik utvalget ser det, var bildet heller ikke av en krenkende karakter.

PFU konstaterer videre at bildet er merket som illustrasjonsfoto, som tydelig signaliserer at det er ment å illustrere, ikke dokumentere. Utvalget påpeker at det er en vanlig måte å fortelle publikum at bildet er tatt i en annen sammenheng.

PFU registrerer for øvrig at Avisa Nordland trykket en beklagelse i enighet med klager da klager reagerte på publiseringen.

Avisa Nordland har ikke brutt god presseskikk.

Oslo 23. september 2020

Anne Weider Aasen,
Nina Hernæs, Frode Hansen, Gunnar Kagge
Erik Schjenken, Ylva Lindberg, Ingrid Rosendorf Joys