Møter: Pressens Faglige Utvalg

september

Saksliste PFU-møte

Onsdag 25. september 2019 er det nytt møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

les mer

2015

september

Møteplan

Møtedatoer for 2019

les mer

august

PFU-møte 21. september

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har møter én gang i måneden. Møtene er i Rådhusgata 17, Oslo.

les mer

2014

november

Neste PFU-møte: 26. mai

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har møter én gang i måneden. Møtene er i Rådhusgata 17, Oslo.

les mer

Møtedatoer for PFU 2015

Møtedatoer for 2015 finner du her.

les mer

mai

PFUs konklusjoner

Tirsdag 27. mai var det nytt møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Seks medier ble felt.

les mer