Bergensavisen og Nordlys felt av PFU

I to av sju klagesaker som var til full behandling i årets siste møte, konkluderte PFU med brudd på god presseskikk.

Dette var to klager som ble behandlet i lukket møte: Bergensavisen hadde ikke forelagt klager (Den Nationale Scene) sterke beskyldninger før publisering  (VVP 4.14), og heller ikke kontrollert opplysningene tilstrekkelig (VVP 3.2). Nordlys ble felt for en indirekte identifisering som også rammet uskyldig tredjepart (jf. VVP 4.7).

Utover disse behandlet PFU også to andre klager i lukket møte. I begge disse sakene gikk mediene, VG og Fredriksstad Blad, fri.

De resterende tre klagesakene som var til full behandling, ble behandlet i åpent møte og streamet. Én av disse klagene gjaldt robotjournalistikk.

Klagen handlet i hovedsak om en tittel som karakteriserte oppstartsåret til en bedrift som et «trøbbelår». Klager, teknologiselskapet Muybridge, reagerte og mente tittelen var feil og gikk lenger enn det var dekning for. PFU var noe kritiske til tittelvalget, men kom etter en samlet vurdering til at den ikke representerte den typen feil som utgjør et presseetisk overtramp.

PFU behandlet også en ny klage fra Erland Bakke som gjaldt VGs praksis knyttet til merking av publiseringer som omtaler profiler i VGs managementselskap Max Social. Også her var PFU kritiske, men landet etter en samlet vurdering på at de påklagede publiseringene ikke brøt med god presseskikk.

Den siste klagen som ble behandlet i åpent møte, handlet om to debattinnlegg i Utrop. Spørsmålet her var om det var publisert beskyldninger som utløste samtidig imøtegåelse, og hvorvidt den angrepne hadde fått komme tilstrekkelig til orde. Også i denne saken kom PFU til at det ikke var begått noe presseetisk overtramp. Det skal være store takhøyde på meningsplass, og mediene må også kunne sette sluttstrek for en debatt, påpekte utvalget.

Åpne saker – full behandling:

208/22 – Muybridge AS mot Bergens TidendeIKKE BRUDD (samlet vurdering)
181/22 – Erland Bakke mot VGIKKE BRUDD (samlet vurdering)
217/22 – Reinert Skadsem mot UtropIKKE BRUDD

Lukket behandling:

188/22 – NN mot Verdens Gang – IKKE BRUDD
190/22 – NN og XX mot Nordlys – BRUDD (4.7)
176/22 – Den Nationale Scene mot Bergensavisen – BRUDD (3.2, 4.14)
202/22 – NN mot Fredriksstad Blad – IKKE BRUDD

Opptak av de tre åpne sakene kan ses her:

Utvalgets uttalelser publiseres i PFU-basen.

Andre saker

PFU behandlet også seks klagesaker som har vært gjenstand for forenklet behandling, noe som innebærer at sekretariatet har skrevet en innstilling som konkluderer med «ikke brudd på god presseskikk» uten at det er gjennomført tilsvarsrunde mellom partene. PFU vedtok innstillingen i alle disse sakene.

Første møte i 2023 er onsdag 25. januar.