Nye medlemmer i PFU

Norsk Presseforbund har oppnevnt Pressens Faglige Utvalg (PFU) for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2022.

PFU vil i perioden bestå av:

Faste medlemmer:

Anne Weider Aasen, TV 2, leder

Ellen Ophaug, Fredriksstad Blad, nestleder

Stein Bjøntegård, NRK

Gunnar Kagge, Aftenposten

Nina Fjeldheim, Humanistskolen

Øyvind Kvalnes, BI

Kjell Arne Røvik, UiT

 

Varamedlemmer

For redaktørene:

Frode Hansen, Dagbladet

Lars Helle, Stavanger Aftenblad

Tove Lie, Khrono

For journalistene:

Nina Hernæs, Sykepleien

Kim Nygård, Adresseavisen

Ådne Lunde, Bergens Tidende

For allmennheten:

Erik Schjenken, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Ingrid Rosendorf Joys, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Melissa Jocelyn Lesamana, Sørlandet Kunstmuseum

Ylva Lindberg, Norfund