Møter: Pressens Faglige Utvalg

2015

september

Møteplan

Møtedatoer for 2019

les mer

august

PFU-møte 21. september

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har møter én gang i måneden. Møtene er i Rådhusgata 17, Oslo.

les mer