PFU-møte 21. september

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har møter én gang i måneden. Møtene er i Rådhusgata 17, Oslo.

Møtedatoene for 2015 er:

Mandag 21. september
Tirsdag 27. oktober
Tirsdag 24. november
Torsdag 17. desember

Åpne møter

Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.

De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til sekretariatet i PFU minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Fagbladet Journalisten overfører også behandlingen av tre saker live på sitt nettsted.  Les mer om det her.

Anonym behandling

I noen tilfeller har klager bedt om full anonymitet og fått innvilget dette, da vil saken bli behandlet for lukkede dører.