Møteplan

Møtedatoer for 2019

Pressens Faglige Utvalg (PFU) møtes én gang i måneden.

Onsdag 23. januar
Onsdag 27. februar
Onsdag 27. mars
Tirsdag 30. april
Onsdag 22. mai
Onsdag 19. juni

Onsdag 28. august
Onsdag 25. september
Onsdag 23. oktober
Onsdag 20. november
Onsdag 18. desember