Møtedatoene for 2022 er klare

Pressens Faglige Utvalg (PFU) møtes én gang i måneden, foruten juli. Nå er møtedatoene for 2022 klare:

2022:
​Onsdag 26. januar
Onsdag 2. mars
Onsdag 30. mars
Tirsdag 26. april
Tirsdag 24. mai
Onsdag 22. juni

Onsdag 31. august
Onsdag 28. september
Onsdag 26. oktober
Onsdag 23. november
Tirsdag 20. desember

Sted: Møtene foregår som regel i Pressens hus i Skippergata 24, i Oslo sentrum. Møterom: Punktum og Komma.

Tid: 9-16.