Seks av ti felt av PFU

DN, Bodø Nu, Finansavisen, Document, Fysioterapeuten og Smaalenenes Avis ble felt i PFUs september-møte.

Møtet ble avholdt på OsloMet der journaliststudenter jobbet parallelt med sakene, som en del av den presseetiske opplæringen i journalistutdanningen. Studentene møtte PFU etter møtet for å diskutere sine konklusjoner opp mot utvalgets.

Her følger en kort oversikt over PFUs konklusjoner:

059/21 – DNB mot Dagens Næringsliv – KRITIKK (4.14)
084/21 – Finn Lund mot Drangedalsposten – IKKE BRUDD (samlet vurdering)
113/21 – Norges musikkhøgskole mot Subjekt – IKKE BRUDD (samlet vurdering)
125/21 – Bodø 2024 mot Bodø NU – BRUDD (3.2, 4.14)
132A/21 – Asgeir Angelsen mot Sunnmørsposten – IKKE BRUDD (samlet vurdering)
136/21 – Tiberius Eiendom mot Finansavisen – KRITIKK (3.2, 4.14)
138/21 – Harald Klungtveit mot Document – BRUDD (3.2, 4.14, 4.17)
139/21 – Norsk Manuellterapeutforening mot Fysioterapeuten – BRUDD (4.15)
157/21 – Norsk Bonde- og Småbrukarlag mot NRK – IKKE BRUDD (samlet vurdering)
072/21 – NN mot Smaalenenes Avis – BRUDD (4.1)

De ni første sakene ble behandlet i åpent møte og streamet av Journalisten.

Andre saker
PFU behandlet også 14 saker som har vært gjenstand for forenklet behandling, der sekretariatet har innstilt på «ikke brudd» uten å innhente tilsvar. Alle innstillinger ble vedtatt av PFU.

Neste møte i PFU er onsdag 27. oktober 2021.