Dag Herbjørnsrud mot Document.no

PFU-sak 090/20


SAMMENDRAG:

Document.no publiserte lørdag 11. april 2020 en kommentarartikkel med tittelen:

«De røde bruker koronaen til å presse demokratiet til innrømmelser på vegne av muslimer»

Kommentaren, skrevet av Document.nos redaktør og publisert under vignetten Tavle, handlet om det danske politiske partiet Enhedslisten og deres krav om at muslimer må få fritak for kravet om håndhilsing.

Document.no skrev:
«Enhedslisten tilsvarer norske Rødt. De er alliert med muslimer og har gjort deres kamp til sin. Dvs de bruker enhver anledning til å presse demokratiet til å gjøre innrømmelser.
Under utdeling av statsborgerskap skal nye borgere gi håndtrykk. Det er en del av seremonien og et tegn på at man vil følge dansk skikk og bruk.
På grunn av koronaen er seremonien lagt på is. Men nå krever Enhedslisten at muslimer må få fritak for håndhilsing, siden samfunnet selv har gått bort fra det. Om enn midlertidig.
Det er et sleipt eksempel på at de røde rykker frem sine og muslimenes posisjoner på demokratiets bekostning når anledningen byr seg.»

I kommentaren ble det referert til NTBs melding om samme tema, som kommentatoren mente ikke hadde den riktige konteksten:

«En norsk versjon ville være at korona-reglene åpner for at muslimske kvinner ikke trenger ta menn i hånden, ikke nå og ikke i fremtiden. Da vil man ha brukt en nødsituasjon til å presse frem nye regler på arbeidsmarked og ellers.

Dag Herbjørnsrud har allerede hevdet at sharia-reglene beviser sin praktiske anvendelse og berettigelse.

Enhedslisten har hatt forbindelser til Antifa og voldelige miljøer, personmessig og politisk.»

KLAGEN:

Klager er Dag Herbjørnsrud, som mener han burde fått samtidig imøtegåelse, siden Document har formulert påstanden om ham som en faktisk opplysning, jf. VVP 3.2, uten å kunne vise til hvor grunnlaget for påstanden er hentet fra, jf. VVP 4.4. Han mener også Document.no, tross purringer, har unnlatt å rette faktapåstanden, jf. VVP 4.13.

Han skriver:
«Document oppgir ikke noen ytterligere begrunnelse eller lenke for å underbygge denne anklagen. (……….) Undertegnede kommentator og idéhistoriker har vel å merke ikke kommentert noe om sharia; jeg er politisk nøytral, stemmer ikke ved valg og har ikke hatt tilhørighet til verken røde eller blå retninger. Mine tekster står i tillegg i en ikke-voldstradisjon (sanskrit: ahimsa).»

Klager skriver at påstanden om at han forsvarer sharia er med på å øke antallet ubehagelige henvendelser:
«Konteksten for faktapåstanden om undertegnede gjør at jeg her knyttes til en ‘nødsituasjon’ der det påstås at «nye regler» som «presses frem». I tillegg nevnes i neste setning ‘voldelige miljøer’. Fremstillingen av undertegnedes påståtte argument for sharia-berettigelse i kombinasjon m anti-demokratisk press og voldelige miljøer, oppleves som problematisk.»

Han skriver videre:
«Det er spesielt alvorlig å bli anklaget for å forsvare sharia på et nettsted som Document. Redaktør Rustad har nemlig i flere år publisert tekster der sharia sammenstilles med nazisme, jf feks slikt fra februar 2018, under tittelen ‘Fasiten foreligger: Forby sharia eller få sharia’: ‘Islam er altså ingen religion. Koranen, sharialover og hadith-er gjør islam til en totalitær politisk ideologi på lik linje med kommunisme og nazisme (…)’.»

TILSVARSRUNDEN:

Document.no skriver at utgangspunktet for «denne polemikken» var noe Herbjørnsrud skrev i Utrop, der han trekker linjer mellom jenta i hijab som nektet å ta Kronprinsen i hånden i Bærum-moskeen og det at man frarådet håndhilsing på Ullevål av smittevernhensyn.

Lenke til artikkelen i Utrop: https://www.utrop.no/plenum/ytringer/210166/

Redaksjonen skriver:
«Bærende for DHs kritikk og klage er at han fremstilles som tilhenger av sharia, noe som ifølge ham er mer belastende i dag enn å bli kalt nazist i 2011. Jeg vet ikke hvorfor DH tar sånn på vei over å bli tillagt sharia-vennlige argumenter. Sharia gjør seg mer og mer gjeldende i våre samfunn. Det er hijaber snart over alt og det er offisiell politikk. Ingen har spurt befolkningen om de ønsker en slik utvikling. Men DH vil ha i pose og sekk: Han vil både kunne forsvare islamsk skikk og bruk der motsatt kjønn ikke berører hverandre, og han vil ha straffet de som bruker sin ytringsfrihet til å påpeke at slik vil vi ikke ha det.»

Klager fastholder at Document.no gjengir ham feil. Han skriver: «I 2020 er det ifølge PST ingen reell fare for å bli angrepet/drept dersom man blir omtalt som ‘nazist’ i Norge. Dersom man blir definert som en fiende av høyreekstremister derimot, for eksempel som landsforræder/shariatilhenger, er faren for fysisk angrep langt mer reell. Brudd på VVP kan slik også skape reelle fysiske situasjoner og/eller skape alvorlig frykt også hos mindreårige i familien til de som rammes av urettmessig omtale.»

Document.no svarer: «Herbjørnsrud forstår ikke hva ytringsfrihet betyr. Han tror han kan forlange korrigering av kommentarartikler».

Klager har ingen ytterligere kommentarer.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Document.no publiserte en kommentarartikkel som handlet om det danske politiske partiet Enhedslisten og deres krav om at muslimer må få fritak for kravet om håndhilsing. I kommentaren het det også at i Norge hadde Dag Herbjørnsrud allerede hevdet at sharia- reglene beviser sin praktiske anvendelse og berettigelse.

Klager er Dag Herbjørnsrud, som mener han burde fått samtidig imøtegåelse etter VVP 4.14, siden Document har formulert påstanden om ham som en faktisk opplysning, jf. VVP 3.2, uten å kunne vise til hvor grunnlaget for påstanden er hentet fra, jf. VVP 4.4. Han mener også faktapåstanden burde blitt korrigert, jf. VVP 4.13. Klager mener han ikke har kommentert noe om sharia.

Klager mener fremstillingen av hans påståtte argument for sharia-berettigelse i kombinasjon med antidemokratisk press og voldelige miljøer, er problematisk.

Document.no svarer at utgangspunktet for omtalen av Herbjørnsrud var noe klager skrev i Utrop, der han trekker linjer mellom jenta i hijab som nektet å ta Kronprinsen i hånden i Bærum-moskeen og det at man frarådet håndhilsing på Ullevål sykehus av smittevernhensyn. Redaksjonen avviser at det er belastende å bli tillagt sharia-vennlige argumenter i denne konteksten.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil innledningsvis slå fast at det skal være stor takhøyde for meningsytringer i det offentlige ordskiftet. Profilerte skribenter og samfunnsaktører, som klager, må også tåle mer enn menigmann, så lenge ytringene ikke kommer i form av sterke påstander av faktisk art.

Slik PFU ser det, er påstanden om at klager hevder at sharia-reglene beviser sin praktiske anvendelse i grenseland opp mot sterke beskyldninger av faktisk art, jf. VVP 4.14. Utvalget anser likevel at påstanden er skribentens tolkning av klagers synspunkter. Påstanden blir fremsatt i en debatt om håndhilsing og smittevern, som ikke er rammende. Utvalget mener videre at henvisningen til Enhedslistens forbindelser til voldelige miljøer ikke peker på klager, og således ikke rammer ham.

PFU kan heller ikke se at meningsytringen er en påstand som redaksjonen trengte å kildebelegge, jf.VVP 3.2. Utvalget mener at kommentaren er innenfor den takhøyden det må være i en meningsartikkel som inngår i en løpende debatt av stor samfunnsmessig interesse.

Document.no har ikke brutt god presseskikk.

Oslo 23. september 2020

Anne Weider Aasen,
Nina Hernæs, Frode Hansen, Gunnar Kagge
Erik Schjenken, Ylva Lindberg, Ingrid Rosendorf Joys