Johannes Lorentzen mot E24

PFU-sak 094/20


SAMMENDRAG:

E24 publiserer jevnlig nye episoder i E24-podden med Lorentzen&Co som tar opp aktuelle økonomiske saker med gjester i studio.

Flere av episodene inneholder reklame, som blir skilt fra selve episoden gjennom et lydsignal (en kort melodi/bjellelyd).

Torsdag 21. april 2020 publiserte E24 en episode med tittelen «En stor bølge vil slå inn i arbeidsmarkedet». I E24s egen omtale av episoden het det:

«Med hundretusener av nordmenn som er permittert, en økonomi som er satt på vent og en kriselav oljepris er det mye usikkerhet. Samtidig vet vi én ting: Det blir store bevegelser i arbeidsmarkedet fremover med alle som vil eller må finne seg en ny jobb. I denne episoden får du høre en paneldebatt i serien The Hunt Talks, som arrangeres av Finn. I panelet er Janne Kristiansen, direktør for rekruttering i Dfind, Bendik Blindheim, administrerende direktør i ISCO Group, Sven Fossum, kommunikasjonsdirektør i ManpowerGroup og Even Hagelien, bransjedirektør i NHO Service og Handel. Produsent for E24-podden er Kristine Masdal Aadne og programleder er Marius Lorentzen.»

På publiseringstidspunktet lå det i forkant av selve episoden en reklamesnutt for NHO. Det ble vist til at hverdagen for nordmenn, samfunn og norsk økonomi var snudd opp-ned, og nå var inne i en alvorlig situasjon. NHO-direktør Ole Erik Almlid ble spurt om hvilke tilbakemeldinger han får fra sine medlemmer nå. Han svarte på dette, derpå sa «reklamestemmen»:

«Sjekk ut korleis NHO jobbar for å sikre at alle hev ein jobb å gå til, når denne krisa er over. På nho.no.»

Både i forkant og etterkant av reklamen ble det spilt av en bjellelyd.

 

KLAGEN:

Klager er en lytter som mener E24 ikke gjør et tydelig nok skille mellom redaksjonelt innhold og annonser i sine podkaster. Det anføres derfor brudd på punkt 2.6 i Vær Varsom-plakaten (VVP): «Svekk aldri det klare skillet mellom journalistikk og reklame. Det skal være åpenbart for publikum hva som er kommersielt innhold. Skillet skal være tydelig også ved lenking eller andre koblinger. Avvis kommersielt innhold som kan forveksles med det enkelte mediums journalistiske presentasjon.»

Klager viser til at E24 i podkasten skiller reklame fra redaksjonelt innhold «med en liten bjelle», men at denne «til tider kan være vanskelig å høre». Slik klager ser det, har annonsene også ofte likhetstrekk med det redaksjonelle innholdet. Det vises eksempelvis til første annonse i sendingen 21. april 2020, som var en reklame for NHO. Klager mener denne hørtes ut som et intervju, men altså var en annonse for NHO.

Klager skriver: «For meg, ville en tilfredstillende endring være å bytte ut bjellelyden, med en eksplesitt beskjed som sier at det som kommer / har vært var en anonse.

Av en mer bransjemessig utfordring så kan være gunstig med kontrete rettningslinjer på dette området, slik at det benyttes samme lyd eller indikasjon på alle platformer. Dette er spessielt relevant for det økte antallet automatiske innplaserte podcast reklamer. Et eksempel på dette er denne tjenesten: https://podads.podbean.com/»

 

TILSVARSRUNDEN:

E24 forklarer at redaksjonen ikke har invitert til minnelig ordning i denne klagesaken, fordi det sjelden er aktuelt med slike løsninger i klager som omhandler tekstreklame-spørsmål.

E24 opplyser å være opptatt av et tydelig skille mellom reklame og redaksjonelt innhold, og mener at det er godt ivaretatt i den påklagede podkasten. Ifølge E24 følger redaksjonen en godt etablert bransjepraksis for podkastreklame. E24 mener også at podkaster må likebehandles med for eksempel kommersiell radio, og viser til at lignende lydsignaler praktiseres i kommersiell radio «som eneste skille mellom reklame og redaksjonelt innhold».

E24 innvender dessuten at virkemidler som samtaler etc. selvsagt må være tillatt i reklame, og påpeker: «Redaksjonelt ansatte bidrar aldri til kommersielt innhold på E24, og stemmene som brukes i reklame brukes aldri i redaksjonelle sammenhenger.»

E24 avviser brudd på god presseskikk, men imøteser PFUs diskusjon og synspunkt.

 

Klager har ikke hatt ytterligere kommentarer, og tilsvarsrunden ble dermed avsluttet.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

E24 publiserer jevnlig nye episoder i E24-podden med Lorentzen&Co. I denne sammenheng sendes også reklame, som skilles ut med et fast lydsignal. I forkant av en episode publisert i april 2020, som handlet om endringer i arbeidsmarkedet som følge av koronakrisen, ble det publisert en reklame for NHO. Her ble direktøren stilt spørsmål om hvilke tilbakemeldinger han får i den endrede situasjonen samfunnet står i.

Klager er en privatperson som mener E24 ikke gjør et tydelig nok skille mellom redaksjonelt innhold og annonser i podkasten, og at E24 derfor har brutt punkt 2.6 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Klager viser til at E24 skiller reklamen fra det redaksjonelle med en liten bjelle, som til tider kan være vanskelig å høre. Slik klager ser det, har annonsene dessuten ofte likhetstrekk med det redaksjonelle innholdet. Klager viser til eksempelet fra april, reklamen for NHO, som klager mener hørtes ut som et intervju. Etter klagers mening burde skillet heller markeres med en eksplisitt beskjed, og bransjen burde enes om en felles form.

E24 mener skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold er tydelig og godt ivaretatt i podkasten, og i tråd med gjeldende bransjepraksis. E24 avviser derfor brudd på god presseskikk. Slik E24 ser det, er det viktig at podkaster likebehandles med for eksempel kommersiell radio, der det benyttes lignende lydsignaler. E24 innvender dessuten at virkemidler som samtaler etc. selvsagt må være tillatt i reklame. For øvrig påpeker E24 at redaksjonelt ansatte aldri bidrar til kommersielt innhold på E24, og at stemmene som brukes i reklame, aldri brukes i redaksjonelle sammenhenger.


Pressens Faglige Utvalg (PFU)
minner om at kravene som stilles i punkt 2.6 i Vær Varsom-plakaten (VVP) er strenge: «Svekk aldri det klare skillet mellom journalistikk og reklame. Det skal være åpenbart for publikum hva som er kommersielt innhold. Skillet skal være tydelig også ved lenking eller andre koblinger. Avvis kommersielt innhold som kan forveksles med det enkelte mediums journalistiske presentasjon.»

Bakgrunnen for de strenge kravene handler om å verne om medienes troverdighet og integritet. PFU har derfor anmodet mediene om å heller være overtydelige i merkingen av reklame enn å underkommunisere hva det handler om.

PFU har påpekt at elementer som titler, ingress, intervju etc. ikke kan være forbeholdt journalistikken, og at bruken av dem ikke i seg selv kan innebære et presseetisk brudd. Reklame og annet kommersielt materiale må også kunne presenteres side om side med det redaksjonelle innholdet. Selv om reklameeksempelet klager har vist til formmessig har likhetstrekk med journalistikk, må det avgjørende i den presseetiske vurderingen være hvorvidt publikum uten videre forstår hva som er redaksjonelt, og hva som er reklame.

Utvalget konstaterer at E24 har skilt reklamen fra det redaksjonelle innholdet gjennom et fast lydsignal. Slik utvalget ser det, er det et tydelig nok skille for lydmedier.

Utvalget merker seg for øvrig at E24s redaksjonelle medarbeidere ikke bidrar i reklame, noe som også er sentralt for å opprettholde det klare skillet mellom journalistikk og reklame.

E24 har ikke brutt god presseskikk.


Oslo, 23. september 2020

Anne Weider Aasen,
Gunnar Kagge, Nina Hernes, Frode Hansen,
Erik Schjenken, Ingrid Rosendorf Joys, Ylva Lindeberg