Saker arkiv: 2015

2015

mai

Sak 042/15

Ikke brudd på god presseskikk

["873"] mot Dagsavisen

Sak 043/15

Brudd på god presseskikk

NN mot Drammens Tidende

Sak 071/15

Brudd på god presseskikk

Q-Park v. adm.dir. John Lien mot TV 2

Sak 057/15

Kritikk

NN mot Varden

Sak 061/15

Kritikk

["873"] mot Romerikes Blad

Sak 312/14

Brudd på god presseskikk

Advokat John Chr. Elden pva Ronny Alte mot NRK

Sak 074/15

Brudd på god presseskikk

Ann Kristin Moen mot Akershus Amtstidende

Sak 104/15

Brudd på god presseskikk

Odd Petter Olderskogen Leknes mot Helgelands Blad

Sak 073/15

Ikke brudd på god presseskikk

Erik Frøysnes mot Fædrelandsvennen

Sak 038/15

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Johan Rysst Heilmann pva klient mot Moss Avis

Sak 102/15

Kritikk

Sigmund Fostad mot Opdalingen

Sak 023/15

Brudd på god presseskikk

Gunnar Hagen mot Varden

Sak 099/15

Kritikk

NN mot NRK

Sak 200/14

Kritikk

NN mot Kamille