Saker arkiv: 2015

2015

september

Sak 136A/15

Ikke brudd på god presseskikk

Kvinnefronten mot NRK

Sak 189/15

Brudd på god presseskikk

Einar Hauge rådmann i Voss kommune mot Hordaland

Sak 253/15

Ikke brudd på god presseskikk

Grue kommune mot Glåmdalen

Sak 233/15

Brudd på god presseskikk

Jan Kjetil Andersen mot Birken

Sak 207/15

Brudd på god presseskikk

Goodtech ASA mot Finansavisen

Sak 247/15

Ikke brudd på god presseskikk

Politiadvokat mot Jakt & fiske (medlemsblad for Norges jeger- og fiskerforbund)

Sak 122/15

Brudd på god presseskikk

NN mot Helgelendingen

Sak 079/15

Brudd på god presseskikk

["873"] mot NRK

Sak 246/15

Brudd på god presseskikk

Advokat Lars Winsvold pva Komsa sjakklubb ved styreleder Ole Petter Haugen og styremedlem Steinar Hardersen mot Finnmark Dagblad