Grue kommune mot Glåmdalen

PFU-sak 253/15


SAMMENDRAG:

Glåmdalen publiserte fredag 12. juni 2015 en artikkel, både på nett og papir, med tittelen
«- Begynte i feil ende».

Ingress:
«Grue: Fylkesledelsen i Fagforbundet har engasjert seg tungt i oppsigelsessaken Grue kommune.»

Artikkelen:
2. nestleder Camilla Skarveng Karlsen pendler nå daglig mellom Disenå og Kirkenær for å ivareta først og fremst de medlemmene som har fått varsel om oppsigelser. Også fylkesleder Karin Mathisen og 1. nestleder Helene Skeibrok er tett på det som skjer i Grue.
– Vi er vant til litt av hvert, men det er ille at kommunen velger å skremme opp 60 ansatte ved å sende dem varsel om mulig oppsigelse. Hva gjør ikke det med arbeidsmiljøet og arbeidsinnsatsen til den enkelte, inkludert kollegene som ikke har fått varsel?, spør fylkesleder Mathisen.
Tillitsvalgt sykmeldt
Fagforbundets Liv Nøkleberg er hovedtillitsvalgt i frikjøpt 80 prosent stilling i Grue, men ble sykmeldt på det tidspunkt rådmannen signaliserte masseoppsigelser. Nøkleberg er for øvrig samboer med Ola Rostad, lokallagsleder i Venstre og følgelig medspiller i det borgerlige flertallet som har vedtatt å kutte 40 kommunal årsverk i år.
– Liv er sykmeldt og trenger å være i fred, sier Mathisen.
Dermed har Skarveng Karlsen inntatt Fagforbundets kontor i rådhuset på Kirkenær de siste ukene, lønnet av fylkesorganisasjonen. Imens arbeides det med å få på plass en ny hovedtillitsvalgt, få samkjørt de involverte fagorganisasjonene og ikke minst ivareta medlemmene i en krevende situasjon.
I feil ende
Fagforbundet hevder at kommunen har begynt i feil ende i den krevende prosessen som nå pågår, og at forankringen er for dårlig.
– De begynte med bunnlinja, det vil si økonomien, som det styrende for prosessen, og kvitter seg med folk før organisasjonen er prøvd ut. I stedet skulle de satt i gang med å se hvilke behov kommunen har, hvordan den skal være organisert i framtida og hvilken kompetanse og bemanning som trengs ut fra det, mener Mathisen og Skeibrok.
Fagforbundet avventer nå skriftlig svar fra rådmannen på endel spørsmål som de har stilt kommuneadministrasjonen, samtidig som de registrerer uro, frustrasjon og utrygghet blant medlemmene i Grue kommune. De tror også at et fra før høyt sykefravær kan komme til å øke.
– Vi kommer dessuten til å kreve forhandlinger knyttet til usaklig oppsigelse for hver eneste en som blir oppsagt.
KLAGEN:

Klager er Grue kommune ved ordføreren. Klagen gjelder formuleringene i artikkelen under mellomtittelen «Tillitsvalgt sykemeldt»:
«Fagforbundets Liv Nøkleberg er hovedtillitsvalgt i frikjøpt 80 prosent stilling i Grue, men ble sykmeldt på det tidspunkt rådmannen signaliserte masseoppsigelser. Nøkleberg er for øvrig samboer med Ola Rostad, lokallagsleder i Venstre og følgelig medspiller i det borgerlige flertallet som har vedtatt å kutte 40 kommunal årsverk i år.»
I klagen heter det: «Det politiske vedtaket om nedskjæringer i kommunen ble gjort i forbindelse med behandlingen av budsjettet 18. desember 2014 og Fagforbundets leder har i perioden frem til journalistens angrep ikke deltatt i media i det hele tatt. Dvs. at i perioden fra vedtak og til sykemelding har fagforbundets leder ivaretatt sin rolle i kommunen. Journalisten går her langt utover det som jeg (ordføreren: sekr. anm.) mener er god presseskikk i å insinuere at Fagforbundets leder lar seg bruke politisk uten å ha annen dekning for at vedkommende er sykemeldt og samboer og bevisst lar seg sykemelde.» Klageren karakteriserer dette som et stygt overtramp.

Sekretariatet anmodet om at det ble innhentet skriftlig samtykke til klagebehandling fra direkte berørt part, den omtalte lederen av Fagforbundet. Samtykke foreligger og er vedlagt.
FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt uten at det ble oppnådd minnelig ordning.
TILSVARSRUNDEN:

Glåmdalen avviser klagen. I avisens tilsvar heter det blant annet:

«Glåmdalen mener det ikke er grunnlag for å hevde at det i artikkelen insinueres at fagforbundets Liv Nøkleberg lar seg bruke politisk og/eller bevisst har latt seg sykemelde. Vi mener det var relevant å informere leserne om at hovedtillitsvalgt Nøkleberg i Fagforbundet ble sykemeldt da masseoppsigelser ble signalisert, blant annet fordi dette medførte at fylkesledelsen i Fagforbundet måtte overta saken. At hovedtillitsvalgt er gift med lokallagslederen i Venstre, som i sin posisjon som medspiller i det borgerlige flertallet har vært med på å vedta kuttene på 40 årsverk, vurderte vi som en relevant saksopplysning, uten at vi dvelte noe videre ved det.

Vi opplever at vi har tonet ned disse poengene, snarere enn å fokusere på dem, og klarer ikke å se at vi insinuerer noe ut over det som faktisk står i teksten.»

Avisen viser ellers til at den publiserte et innlegg fra ordføreren seks dager etter at den påklagede ble publiserte. Journalisten svarte så to dager senere. Begge innleggene, som kun ble publisert i papirutgaven, er vedlagt. Innlegget fra ordføreren var tilnærmet likt klagen til PFU.
Klageren mener journalisten burde bedt om unnskyldning i stedet for å gå til motangrep mot ordføreren. Han kan ellers ikke se at avisen har tonet ned poengene om Fagforbundets leder. Han anføreren at «[D]et er jo måten det er skrevet på og alle reaksjoner til ordføreren som er grunnlaget for henvendelsen til PFU».
Glåmdalen har ikke hatt ytterligere kommentarer.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Glåmdalen som inngår som en del av dekningen av en oppsigelsessak i Grue kommune. Klager er kommunen ved ordføreren, med samtykke fra den lokale lederen av Fagforbundet. I artikkelen ble det opplyst at den navngitte lederen var sykemeldt og dessuten at hun er samboer med lokallagslederen i Venstre. Partiet var en del av det borgerlige samarbeidet som gikk inn for betydelig reduksjon av kommunale årsverk.

Klageren mener Glåmdalen har brutt god presseskikk ved å insinuere at Fagforbundets leder lar seg bruke politisk uten å ha annen dekning for det enn å hevde at hun bevisst lar seg sykemelde og at hun er samboer med den lokale Venstre-lederen. Klageren karakteriserer dette som et stygt overtramp.

Glåmdalen avviser klagen. Avisen mener det ikke er grunnlag for å hevde at artikkelen insinuerer at fagforbundets lokalleder lar seg bruke politisk og/eller bevisst har latt seg sykemelde. Avisen mener det var relevant å informere leserne om at hovedtillitsvalgt i Fagforbundet ble sykemeldt da masseoppsigelser ble signalisert og at opplysningen om at hun er gift med lokallagslederen i Venstre, som i sin posisjon som medspiller i det borgerlige flertallet har vært med på å vedta kuttene på 40 årsverk, må sies å være relevant for saken. Det vises også til senere debatt i papirutgaven av Glåmdalen.
Pressens Faglige Utvalg konstaterer at klagen dreier seg om hvorvidt informasjon om private forhold skal kunne inngå i omtalen av en svært viktig lokalpolitisk sak, i det foreliggende tilfellet varsel om en betydelig reduksjon av kommunale årsverk i en mindre norsk kommune.

Ingen av partene har vist til hvilket/hvilke punkter i Vær Varsom-plakaten som er relevant for klagen. Utvalget vil på generelt grunnlag vise til plakatens punkt 4.1, der det heter: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon».

Den omtalte og navngitte kvinnen er lokal leder av en sentral fagforening, for tiden med åtti prosent ansettelse i fagforeningen og tjue prosent ansettelse i kommunen. Slik utvalget ser det, bør mediene vise varsomhet med å omtale private forhold, eksempelvis om en persons helsesituasjon. Men i det foreliggende tilfellet er utvalget uenig med klageren i at det i artikkelen insinueres at fagforeningslederen «har latt seg sykemelde», og det kritiseres heller ikke at hun er sykemeldt. Utvalget mener opplysningen om sykemelding er relevant for saken.

Videre mener utvalget at hennes samboerforhold med en lokalpolitisk leder som har vært involvert i et politisk vedtak som i høyeste grad involverer henne, også er en relevant opplysning. En opplysning som i alle fall må være alminnelig kjent i lokalsamfunnet.

Det er heller ikke uten betydning for vurderingen at kommunen fikk publisert et innlegg i Glåmdalens papirutgave om saken, og at avisen også avga en kommentar.
Glåmdalen har ikke brutt god presseskikk.
Oslo 21.09.2015

Alf Bjarne Johnsen,
Alexandra Beverfjord, Øyvind Brigg, Kirsti Husby,
Eva Sannum, Camilla Serck-Hanssen, Øystein Stray Spetalen