Saker arkiv: 2015

2015

januar

Sak 282/14

Ikke brudd på god presseskikk

Gaterjuristen pva klient mot Verdens Gang

Sak 342/14

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Cathrine Grøndahl pva klient mot Dagbladet

Sak 344/14

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot TV 2

Sak 381/14

Ikke brudd på god presseskikk

Advokat Tom Ovesen p.v.a. klient mot Harstad Tidende

Sak 326/14

Ikke brudd på god presseskikk

NN m.fl. mot Nea Radio

Sak 324/14

Ikke brudd på god presseskikk

NN m.fl. mot Arbeidets Rett

Sak 323/14

Ikke brudd på god presseskikk

NN m.fl. mot Adresseavisen

Sak 268/14

Brudd på god presseskikk

Sindre Olav Sagdal mot Østlendingen

Sak 325/14

Ikke brudd på god presseskikk

NN m.fl. mot Trav og Galopp-Nytt

Sak 348/14

Brudd på god presseskikk

Christopher Lejonberg mot Varden

Sak 336/14

Brudd på god presseskikk

Jan Guldahl mot Adresseavisen

Sak 335/14

Brudd på god presseskikk

Vennesla legesenter mot Vennesla Tidende

Sak 255/14

Ikke brudd på god presseskikk

iGEM-laget mot Universitas

Sak 207/14

Ikke brudd på god presseskikk

H&M Norge mot E24

Sak 206/14

Ikke brudd på god presseskikk

H&M Norge mot Verdens Gang