Ann Kristin Moen mot Akershus Amtstidende

PFU-sak 074/15


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen omhandler publiseringer i Akershus Amtstidende (Amta) på nett og papir, der det kom frem – blant annet i tittel og ingress – at en mannlig norsk statsborger var funnet død på et sted hvor homofile møtes for å ha sex. Politiet og Landsforeningen for lesbiske, homofile, bilfile og transpersoner (LLH) var sitert.

Klager er avdødes samboer som anfører at samboeren døde av et illebefinnende, og at det var irrelevant at funnstedet er en treffplass for homofile. Hun påpeker at politiet ikke anså det som relevant for etterforskningen at området var et møtested, og er derfor kritisk til at Amta koblet disse to forholdene. Klager oppgir at Amtas dekning ledet til ubehagelige spørsmål og bygdesnakk, noe som ble en ekstra belastning i sorgen. Beklagelsen som senere ble trykket i Amta, var ifølge klager bortgjemt og lite tilfredsstillende. Klager viser bl.a. til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1. om saklighet og omtanke og 4.6. om hensyn til pårørende.

Amta fremholder at politiet på publiseringstidspunktet karakteriserte dødsfallet som mistenkelig. Avisen brakte derfor opplysninger om området hvor mannen ble funnet. Det fremgikk av artikkelen at politiet ikke så dødsfallet i sammenheng med at funnstedet var et møtested. Amta beklager at etterlatte opplevde dekningen belastende, og anfører at det ble trykket en beklagelse i papiravisen på godt synlig plass få dager etter de påklagede publiseringene. Det vises også til at avisen etter hvert gikk bort fra å koble de to forholdene.

 

Pressens Faglige Utvalg forstår at det var ubehagelig for klager at samboerens dødsfall ble omtalt i den påklagede sammenhengen.

Utvalget noterer at dødsfallet på publiseringstidspunktet ble karakterisert som mistenkelig, og at redaksjonen derfor fulgte saken tett. Samtidig var det kjent for redaksjonen at en obduksjonsrapport pekte i retning av naturlig dødsårsak. Det var også kjent at politiet ikke så dødsfallet i sammenheng med at funnstedet var en møteplass for homofile. I lys av dette finner utvalget det underlig at Amta – i titler, forsideoppslag og ingresser – vinklet oppslagene så hardt på sexaktivitetene i området, noe som etter utvalgets syn etablerte en uforholdsmessig sterk kobling mellom dette og dødsfallet. Utvalget mener derfor at Amta i større grad burde ha vektlagt saklighet og omtanke i sin presentasjon av saken, jf. VVPs punkt 4.1., av hensyn til de pårørende, jf. VVPs punkt 4.6.

PFU registrerer at redaksjonen selv beklaget overfor pårørende få dager senere, men
beklagelsen retter ikke opp det opprinnelige overtrampet fullt ut.

Amta har brutt god presseskikk.

 

 Oslo, 26. mai 2015

Alf Bjarne Johnsen,

Kirsti Husby, Frode Hansen, Øyvind Brigg

Reidun Førde, Amal Aden, Henrik Syse