Saker arkiv: 1997

1997

desember

Sak 97-108

Ikke brudd på god presseskikk

Frederic Hauge mot Agderposten

Sak 97-111

Ikke brudd på god presseskikk

Martin Furseth mot Verdens Gang

Sak 97-113

Brudd på god presseskikk

Ellen Sletten mot Harstad Tidende

Sak 97-114

Ikke brudd på god presseskikk

Tom Gjestvang mot Varden

Sak 97-118

Ikke brudd på god presseskikk

Bernt Egil Strømme mot Ryfylke