Saker arkiv: 1997

1997

januar

Sak 96-172

Brudd på god presseskikk

Øystein Graver mot Golfentusiasten

Sak 96-141

Ikke brudd på god presseskikk

Norges Døveforbund v. gen. sekr. Svein Arne Peterson mot Verdens Gang

Sak 96-148

Ikke brudd på god presseskikk

Oslo Private Gymnasium v. adv. Jan Endresen mot Skolefokus

Sak 96-156

Brudd på god presseskikk

Adv. Tore Skåltveit (p.v.a. klient) mot Driva

Sak 96-159

Ikke brudd på god presseskikk

Lars Hansen mot Nordlys

Sak 96-163

Ikke brudd på god presseskikk

MBD-foreningen v. nestleder Knut Hallvard Bronder mot Dagbladet

Sak 97-117

Ikke brudd på god presseskikk

Lauritz Godøy mot TV-Romsdal