Saker arkiv: 1997

1997

august

Sak 97-059

Brudd på god presseskikk

Advokat Frode Samuelsen p.v.a. Kåre Sollie mot Tidsskriftet Racing

Sak 97-062

Ikke brudd på god presseskikk

Smedvig asa v. konsernsjef Ole Melberg m.fl. mot TV 2

Sak 97-063

Brudd på god presseskikk

NN mot Raumnes

Sak 97-066

Brudd på god presseskikk

NN mot Aftenposten

Sak 97-071

Brudd på god presseskikk

NN mot Vikebladet-Vestposten

Sak 97-072

Ikke brudd på god presseskikk

Ove Tangenhoff mot Aftenposten

Sak 97-083

Kritikk

Adv. Peter T. Hansen p.v.a. klient mot Fredriksstad Blad

Sak 96-131

Brudd på god presseskikk

Bransjerådet for Naturmidler mot Sarpsborg Arbeiderblad