Saker arkiv: 1997

1997

mai

Sak 97-035

Ikke brudd på god presseskikk

Lars Gran mot Varden

Sak 96-154

Ikke brudd på god presseskikk

Einar Haukland mot Nordlys

Sak 96-155

Ikke brudd på god presseskikk

Einar Haukland mot Tromsø

Sak 96-164

Brudd på god presseskikk

Hurum kommune, v. sektorsjef Jorunn Krog Eriksen mot Røyken og Hurums Avis