Saker arkiv: 1997

1997

februar

Sak 96-171

Ikke brudd på god presseskikk

Solborg Folkehøgskole, v. rektor Olav Kjetilstad mot Vårt Land

Sak 96-174

Brudd på god presseskikk

Inter Nor Stord Hotell, v. driftsdir. Jan Atle Solheim og hovedtillitsvalgt Eli-Johanne Lillejord mot Haugesunds Avis

Sak 96-176

Brudd på god presseskikk

Stig Holmstrøm mot Bygdebladet

Sak 96-104

Brudd på god presseskikk

NN mot Nordlands Framtid

Sak 96-135

Ikke brudd på god presseskikk

Helse- og sosialsjef Margaret Eide mot Dagbladet

Sak 96-165

Ikke brudd på god presseskikk

Nordland fylkeskommune v. fylkesrådmann Paul Bakke mot Nordlandsposten

Sak 96-166

Brudd på god presseskikk

NN mot Verdens Gang

Sak 96-170

Ikke brudd på god presseskikk

Vest-Agder Sentralsykehus v. direktøren mot Dagbladet