Saker arkiv: 1994

1994

januar

Sak 93-171

Brudd på god presseskikk

Politimester Willy Haugli mot Arbeiderbladet

Sak 93-174

Brudd på god presseskikk

Nils Rømming mot Kapital

Sak 93-176

Brudd på god presseskikk

Maria Bielenberg v/Tore-Jarl Bielenberg mot Se og Hør

Sak 93-177

Brudd på god presseskikk

Maria Bielenberg v/Tore-Jarl Bielenberg mot Allers

Sak 94-149

Brudd på god presseskikk

(Privatetterforsker) Ola Thune mot Ukebladet NÅ