Saker arkiv: 1994

1994

juni

Sak 94-011

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Aftenposten

Sak 94-075

Ikke brudd på god presseskikk

Trygve Hegnar mot Dagens Næringsliv

Sak 94-040

Ikke brudd på god presseskikk

Steinar Fjeld / Trine Rein mot Østlands-Posten

Sak 94-041

Ikke brudd på god presseskikk

Odd Kalsnes mot Verdens Gang

Sak 94-042

Brudd på god presseskikk

Vebjørg Hagene Thoe mot Lofot-Tidende

Sak 94-045

Ikke brudd på god presseskikk

Vebjørg Hagene Thoe mot Dagbladet

Sak 94-046

Ikke brudd på god presseskikk

Barnevernet, Østfold fylkeskommune, v. Ivar Sæther mot Sarpsborg Arbeiderblad

Sak 94-047

Ikke brudd på god presseskikk

Barnevernet, Østfold fylkeskommune, v. Ivar Sæther mot Fredriksstad Blad

Sak 94-051

Brudd på god presseskikk

(A) Jan-Erik Kirkøen; (B) Bergens Sporveisfunksjonærers Forening v/leder Ivar Larsen mot Bergensavisen

Sak 94-054

Ikke brudd på god presseskikk

May Brurberg mot Setesdølen

Sak 94-055

Ikke brudd på god presseskikk

Follo Politilag v. leder Jahn T. Nerhus mot Verdens Gang

Sak 094-058

Brudd på god presseskikk

Maria Bielenberg v/Tore-Jarl Bielenberg mot Allers

Sak 94-060

Ikke brudd på god presseskikk

Lærerforbundet Oslo, v. leder Eva Nærby mot Dagbladet

Sak 64-061

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Lindesnes

Sak 94-064

Ikke brudd på god presseskikk

Roald Halvorsen mot Arbeiderbladet

Sak 94-065

Ikke brudd på god presseskikk

William Haldorsen mot Haugesunds Avis