Saker arkiv: 1994

1994

mars

Sak 93-175

Brudd på god presseskikk

Hans Ebbing mot Bergensavisen

Sak 93-178

Brudd på god presseskikk

Harald Holand mot Dagens Næringsliv

Sak 93-181

Brudd på god presseskikk

NN v/ adv. Kjell Gisholt mot Telemark Arbeiderblad

Sak 94-002

Ikke brudd på god presseskikk

Bjarne Bringeland mot Rogalands Avis

Sak 94-009

Brudd på god presseskikk

Ajer ungdomsskole v/rektor Oluf Olsen mot Hamar Dagblad

Sak 94-010

Ikke brudd på god presseskikk

Odd A. Sæthre mot Halden Arbeiderblad

Sak 94-014

Ikke brudd på god presseskikk

Klubben ved Sundøy skole v/tillitsvalgt Signe I. Andersen mot Helgelands Blad

Sak 94-015

Brudd på god presseskikk

Initiativrett NP’s generalsekretær mot Allers

Sak 94-017

Ikke brudd på god presseskikk

Peter Ørebech mot Nordlys

Sak 94-024

Ikke brudd på god presseskikk

Terje Torgersen mot Dagbladet

Sak 93-170

Ikke brudd på god presseskikk

NN på vegne av XX mot Lindesnes