Saker arkiv: 1994

1994

desember

Sak 94-140

Ikke brudd på god presseskikk

S olomia Karoli mot Dagbladet

Sak 94-142

Brudd på god presseskikk

Anne Liang, mot Drammens Tidende

Sak 94-146

Brudd på god presseskikk

Adv. Borgar Veiding p.v.a. klient mot Telemark Arbeiderblad

Sak 94-155

Ikke brudd på god presseskikk

Gunnar Øi mot Aftenposten

Sak 94-122

Ikke brudd på god presseskikk

Arbeidssøkerforbundet v. Tore Lennertsen mot Arbeiderbladet

Sak 94-132

Brudd på god presseskikk

Fylkesarbeidssjef Kjell Helland mot Avisa Trondheim

Sak 94-133

Brudd på god presseskikk

Birger Kjølstad Dybvig mot Glåmdalen

Sak 94-136

Brudd på god presseskikk

Odd Kalsnes mot Nordlands Framtid

Sak 94-138

Brudd på god presseskikk

Ståle Støen, mot Arbeidets Rett

Sak 94-139

Ikke brudd på god presseskikk

Solomia Karoli mot Verdens Gang