Saker arkiv: 1994

1994

mai

Sak 94-006

Brudd på god presseskikk

Kommunelege Christian Mothes p.v.a. leger, mot Eidsvoll Ullensaker Blad

Sak 94-023

Ikke brudd på god presseskikk

Synnøve Fjellbakk Taftø mot Rana Blad

Sak 94-038

Ikke brudd på god presseskikk

Odd Jakobsen mot Framtid i Nord

Sak 93-147

Brudd på god presseskikk

Asbjørn Erdal-Aase mot Finnmark Dagblad