PFU-møte 30. august

Det blir full behandling av tolv klagesaker i PFUs første møte etter sommeren.

Åpne saker – streames fra ca. kl. 09.30:

I tillegg behandler PFU fire saker i lukket møte:

  • 090A/23 – Adv. Per M. Borg pva klient mot Østlendingen
  • 007/23 – Rune Fardal mot Verdens Gang
  • 093/23 – Adv. Erlend H. Nilsen pva klient mot TV 2
  • 306C/22 – PION mot NRK

Sendingen/stream kan følges her på våre nettsider (fra ca. kl. 09.30). 

Andre saker

I møtet skal PFU også behandle femten klagesaker som har vært gjenstand for forenklet behandling, der sekretariatet har skrevet en innstilling som konkluderer med «ikke brudd på god presseskikk» uten at det er gjennomført tilsvarsrunde mellom partene. I disse sakene kan PFU vedta innstillingen eller be om full behandling.