Elisabeth Johnsen mot ifinnmark.no

PFU-sak 089/23


SAMMENDRAG:

iFinnmark publiserte 1. mai 2023 en artikkel om skuespiller og regissør Sondre Himmelrik Barstad. Tittelen var:

«Sondre spiller oppvekstens traumer i Taras video. – Jeg ble mobbet, slått og utstøtt fordi jeg framsto annerledes»

I ingressen stod det:

«Både i hjembyen Hammerfest og mens han gikk på skole i Lakselv opplevde Sondre Himmelrik Barstad (27) å bli utskjelt og trakassert både fysisk og psykisk fordi han brukte eyeliner og kledde seg i frakk.»

Et stykke ned i brødteksten, under mellomtittelen «Ekstrem oppvekst», fulgte følgende avsnitt:

«Sondre Himmelrik Barstad har ikke bare gode minner fra hjembyen Hammerfest.

– Jeg hadde en ekstrem psykososial oppvekst.

Fram til han var 16 ga opplevelsene seg uttrykk i voldsomme raseriutbrudd.

– Det var så mye sorg og vonde minner jeg ikke ante hvordan jeg skulle håndtere. Det gjorde så utrulig vondt inni meg. Raseriutbruddene kom plutselig, og jeg var sjanseløs.»

Artikkelen ble også publisert i Finnmark Dagblad 5. mai 2023, som deler stoff med iFinnmark og har samme ansvarlige redaktør.

KLAGEN:

Klager er moren til den omtalte skuespilleren. Hun mener iFinnmark har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

3.2, om opplysningskontroll og kildebredde

3.9, om å opptre hensynsfullt

4.1, om saklighet og omtanke

4.14, om samtidig imøtegåelse

Hun opplever påstanden om en «ekstrem oppvekst» som rammende. Hun forteller at familien opplever det som å bli hengt ut i avisa. Klager skriver:

«Vi har ikke fått anledning til å uttale oss i saken som med disse to sitatene skaper et inntrykk vi ikke kjenner oss igjen i.

Vi kjenner journalisten godt, hun vet hvem vi alle er. Jeg finner det merkelig at vi ikke gis en mulighet til å komme med tilsvar i saken.»
 

TILSVARSRUNDEN:

iFinnmark avviser at god presseskikk er brutt. Avisen påpeker at Barstad historie handler om å hvordan han følte seg annerledes i oppveksten. Fortellingen tar ikke for seg «hjemlige eller familiære forhold», påpeker iFinnmark.

Slik avisen ser det, er ikke klager part i saken.

«Barstad har ikke kommet med anklager om følelser eller hendelser som berører hjemmet eller familiemedlemmer. At han har fremhevet enkeltpersoner som han føler har vært viktig for ham i en vanskelig tid, gjør ikke at de som ikke er nevnt har fått anklager mot seg.»

Og videre:

«Slik han beskriver sin oppvekst, knyttes traumene til at han ikke følte seg som alle andre, og slet med å finne sin plass og tørre å være seg selv. Vi mener derfor at det tvert imot kunne kaste et anklagende lys over klager og hennes familie, om de skulle svare ut i en sak som ikke omhandlet anklager mot dem eller de hjemlige og familiære forhold.»

 

Klager hadde ingen flere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

iFinnmark brøt ikke god presseskikk

En mann fortalte til iFinnmark at han hadde hatt en ekstrem oppvekst. Uttalelsen utløste ikke samtidig imøtegåelse overfor mannens mor ettersom hun ikke ble nevnt i artikkelen.

iFinnmark publiserte en artikkel om en skuespiller og regissør som hadde laget en ny musikkvideo. I artikkelen fortalte mannen om opplevelser i oppveksten, og han uttalte blant annet at han hadde hatt en «ekstrem psykososial oppvekst».

Klager:
Mannens mor mente artikkelen rammet henne og resten av familien. Slik klager så det, burde familien fått muligheten til å imøtegå påstanden om en ekstrem oppvekst. Klager opplevde det som å bli hengt ut i avisen.

Mediet:
iFinnmark anførte at klager ikke er part i saken, fordi mannen hverken anklaget henne eller andre familiemedlemmer. Artikkelen tok ikke for seg «hjemlige eller familiære forhold», og klager hadde derfor ikke rett på samtidig imøtegåelse, argumenterte avisen. Tvert imot ville det kunne «kaste et anklagende lys over klager» dersom hun hadde blitt intervjuet, mente avisen.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at mediene må være oppmerksomme når kilder uttaler seg på en måte som rammer tredjepersoner.

Samtidig imøtegåelse ikke utløst
Pressen plikter å gi samtidig imøtegåelse til den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.14.

Selv om PFU forstår at klager opplever artikkelen som en belastning, merker PFU seg at påstandene i dette tilfellet ikke var direkte rettet mot henne, eller andre konkrete personer. Det gjør at det ikke ble utløst rett til samtidig imøtegåelse overfor klager.

Presseetisk akseptabelt
Mediene må ta høyde for at også tredjeparter som ikke er direkte nevnt, kan bli rammet av opplysningene man publiserer. PFU understreker at pressen er forpliktet til å ha tilstrekkelig kildebredde og gjennomføre opplysningskontroll, jf. VVP 3.2.

I dette tilfellet konkluderer imidlertid PFU, etter en samlet vurdering, med at publiseringen ikke inneholdt opplysninger om klager eller familien som krevde kontroll med andre kilder.

iFinnmark har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 30. august 2023

Anne Weider Aasen,
Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Ellen Ophaug,
Ingrid Rosendorf Joys, Melissa Jocelyn Lesamana, Øyvind Kvalnes