Fem fellelser i PFU

VG, Telemarksavisa, Varden, Vestlandsnytt og Fosna-Folket ble felt av PFU i siste møte før sommeren. Flere av de presseetiske overtrampene skyldes for dårlig kildekritikk og opplysningskontroll (jf. VVP 3.2).

Det lå totalt elleve klagesaker som har vært gjenstand for full behandling klare til vurdering.

Det var i klagesaker mot Telemarksavisa,  Varden, Vestlandsnytt og Fosna-Folket at PFU fant mangler i redaksjonens arbeid med kildekritikk og opplysningskontroll. Fosna-Folket ble også felt grunnet manglende samtidig imøtegåelse (jf. VVP 4.14).

I en klagesak mot VG kom et flertall i PFU til at omtalen, som gjaldt manager Erland Bakke, var kritikkverdig; VG skulle utvist større omtanke i innhold og presentasjon (jf. VVP 4.1).

Slik konkluderte PFU:

079/22 – Erland Bakke mot Verdens GangKRITIKK (4.1) (dissens)
051/22 – Erland Bakke mot Verdens GangIKKE BRUDD (samlet vurdering)
032AB/22 – A:Khazem Stein og Bygg og B:Håndverkstjenster v/Fallaha mot TelemarksavisaBRUDD (3.2)
033/22 – Khazem Stein og Bygg mot VardenBRUDD (3.2)
076/22 – Pål Olav Myrvågnes mot VestlandsnyttKRITIKK (3.2)
073/22 – Jehovas vitner mot Fosna-FolketBRUDD (3.2, 4.14)
055/22 – Kjetil Elvevold mot FaktiskIKKE BRUDD
078/22 – Adv.Jørgen Borge pva arkitekt Øivind Lunde mot BudstikkaIKKE BRUDD
065/22 – Advokat Per Danielsen mot Finansavisen IKKE BRUDD
081/22 – Trond Andreassen mot NRKIKKE BRUDD
090/22 – Dag Arne Brænd mot NRKIKKE BRUDD (samlet vurdering)

(PFUs uttalelser publiseres i PFU-basen når disse er klare og formidlet partene.)

Behandlingen av alle disse sakene ble streamet. Opptak kan ses her:

Andre saker
PFU behandlet også ni klager der sekretariatet i forkant hadde innstilt på «ikke brudd» etter en forenklet behandling. Utvalget vedtok alle innstillingene.

Første møte i PFU etter sommerferien er onsdag 31. august.