Nyheter: Norsk Presseforbund

2013

desember

Konklusjonene fra PFU

I årets siste PFU-møte ble det konkludert med åtte brudd, en kritikk og tre ikke brudd på god presseskikk.

les mer

Årets siste PFU-møte

Torsdag 19. desember samles Pressens Faglige Utvalg (PFU) til årets siste møte. 13 saker skal opp til…

les mer

Ny Sivilombudsmann i all…

Sivilombudsmannen er en forkjemper for åpenhet og innsyn. Men når Stortinget nå skal velge ny ombudsmann,…

les mer

november

PFUs konklusjoner fra novembermøtet

Tirsdag 26. november var Pressens Faglige Utvalg (PFU) samlet til PFU-møte i Rådhusgata. Av 12 saker…

les mer

oktober

Slik konkluderte utvalget

Tirsdag 29. oktober var Pressens Faglige Utvalg (PFU) samlet til PFU-møte i Rådhusgata. Av 13 saker…

les mer

Saksliste til tirsdagens…

Tirsdag 26. november er det nytt møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

les mer

Vi sier nei til fotokontrakter

Medieorganisasjonene oppfordrer norske redaktører til å ikke akseptere restriksjoner på medienes arbeid…

les mer

Svenskenes «Vær…

Som det har vært påpekt etter fredagens Skavlan-program, jobber Sveriges Television (SVT) og NRK etter…

les mer

Fikk medhold for kildevern

Re­dak­sjons­sjef Vi­be­ke Haug i NRK Brenn­punkt nek­tet å oppgi en kil­de til Spe­si­al­en­he­ten…

les mer

Tingretten fastholder at…

I ny e-post til Presseforbundet fastholder sorenskriveren i Bergen tingrett at det var en glipp at ikke…

les mer

Ber om nytt svar fra tingretten

Etter det har kommet fram at politiet i Bergen ba om mest mulig hemmelighold i korrupsjonssaken, har…

les mer

Krav om kvalitetsjournalistikk

Medieorganisasjonene ber den nye regjeringen prioritere kompetansetiltak som gjør hele bransjen bedre…

les mer

Ber tingretten svare for…

Norsk Presseforbund ber om en forklaring fra Bergen tingrett på manglende varsling om fengslingsmøter.

les mer

Bergen tingrett beklager

Bergen tingrett innrømmer at det var en feil at det ble gjennomført tre fengslingsmøter forrige uke…

les mer

Den nye mediepolitiske…

Høyre og FrP la mandag 7. oktober frem regjeringsplattformen for de neste fire årene. For mediefeltet…

les mer

september

Helse for åpne dører?

Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg har gjennomgått samtlige helseforetak i Norge. Finn tallene…

les mer

Ane Stokland og Høyesterett…

Ane Stokland og Høyesterett fikk hederlig omtale for saken om innsyn i lydopptak tilknyttet Treholtsaken.…

les mer

Per Anders Johansen fikk…

Journalist Per Anders Johansen fikk i dag Flaviusprisen for sin innsats for økt åpenhet i samfunnet.

les mer

«Tro, håp og pågåenhet»

Torsdag 26. september ble Åpenhetstinget arrangert i regi av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg..

les mer

Dette uttalte PFU om Dagbladet-tegningen

Nedenfor kan du lese hva Pressens Faglige Utvalg uttalte i klagen fra Antirasistisk Senter og Det Mosaiske…

les mer