Ber om nytt svar fra tingretten

Etter det har kommet fram at politiet i Bergen ba om mest mulig hemmelighold i korrupsjonssaken, har Norsk Presseforbund tatt saken opp med tingretten på nytt.

Både bergen tingrett og politiet avviser at det forelå et krav om at fengslingsmøtene ikke skulle føres opp på berammingslisten. Bergen tingrett har opplyste mandag at dette var en feil, og beklaget dette. Samtidig har politiet i ettertid bekreftet overfor flere medier at de ba om mest mulig hemmelighold i korrupsjonssaken, og at grunnen til at ikke de sendte over fengslingsbegjæringen elektronisk, var at de «ønsket minst mulig oppmerksomhet rundt saken på tinghuset».

På bakgrunn av dette har Presseforbundet nå sendt en ny henvendelse til Bergen tingrett, der vi skriver følgende:

«Vi viser til dagens oppslag i BA der politiadvokat i korrupsjonssaken, Liv Mette Karlsen, uttaler at politiet «ønsket å holde saken unna media så lenge den fortsatt er under etterforskning».
Mandag stilte vi spørsmål ved at ingen av de tre fengslingsmøtene som foregikk over to dager, var ført opp på berammingslisten. Endrer opplysningene i dagens oppslag tingrettens svar på dette?

Påvirker denne type ønsker fra politiet tingrettens behandling av fengslingsmøter, utover at man lukker dørene?»

Vi har foreløpig ikke mottatt noe tilbakemelding fra tingretten på denne siste henvendelsen.

Les også:

Bergen tingrett beklager
Ber tingretten svare for hemmelige fengsllingsmøter