Ny Sivilombudsmann i all hemmelighet

Sivilombudsmannen er en forkjemper for åpenhet og innsyn. Men når Stortinget nå skal velge ny ombudsmann, lukkes prosessen.

1. januar i år skal Stortinget velge ny Sivilombudsmann. 12. desember går fristen for å melde sin interesse ut. Hvem som er kandidatene, forblir hemmelig. Vi får ikke vite hvem som vurderes. Sivilombudsmannen er forvaltingens øverste kontrollorgan. Gjennom å avgi uttalelser skal han sikre at Norge overholder menneskerettigheter som forbud mot tortur, ytringsfrihet og personvern. Ombudsmannen er et sted å henvende seg hvis man mener man er blitt utsatt for lovbrudd ved for eksempel et sykehus, på en behandlingsinstitusjon, under et fengselsopphold, i en ansettelsessak eller i en sak om sosialstøtte.

Forkjemper for åpenhet
For mediene er han en viktig forkjemper for åpenhet. I utallige uttalelser har han kritisert departementer og fylkesmenn for ulovlig hemmelighold av offentlige dokumenter. Sivilombudsmannen er objektiv, uavhengig og prinsipiell. Og i høyeste grad aktuell. I disse dager behandler han spørsmål om innsyn i Sylvi Listhaugs kundelister. En kjepphest for Sivilombudsmannen er, paradoksalt nok, hemmelighold av søkerlister ved offentlige ansettelser. I Norge har vi et grunnprinsipp om offentlige søkerlister. Senest i mai år, i forbindelse med ansettelse av rådmann i Lyngdal kommune, understreker Sivilombudmannen hva som er formålet med dette: «Det sterkaste argumentet for innsynsrett er at dette gir ålmenta ein sjanse til å kontrollere at det ikkje blir teke utanforliggande eller usaklege omsyn ved tilsetjingar i det offentlege.»

Handler om kontroll

For innsyn i søkerlister handler først og fremst om kontroll. Det skal sikre at det ikke tas usaklige hensyn, som at vennskap går foran kvalifikasjoner, at strategi går foran uavhengighet. Jo viktigere en stilling er for samfunnet, desto viktigere med åpenhet. Dette har Sivilombudsmannen selv uttalt i samtlige uttalelser som handler om dette. Begrunnelsen er åpenbar: For stillinger som forvalter mye makt, stilles tilsvarende krav til kontroll.
Sivilombudsmannen har en av de mest betydningsfulle rollene i samfunnet. Vedkommende er en selvstendig maktutøver. En rettssikkerhetsgarantist. Nettopp derfor er det viktig å vite hvem Stortinget velger blant.

Ikke for sent å snu
Gjennom Stortingets administrasjon har vi fått opplyst at vi muligens kan få vite hvor mange som har søkt. Navn og søkerliste er ikke aktuelt. Det er ikke for sent å snu. Stortinget kan sørge for at alle kandidater offentliggjøres før valget. Slik vil man unngå å tråkke på de prinsipper Sivilombudsmannen selv skal verne om.

Kristine Foss, jurist, og Ingrid Synnøve Torp, organisasjonssekretær, Norsk Presseforbund.

En forkortet versjon av innlegget sto på trykk i Aftenposten søndag 8. desember.