Krav om kvalitetsjournalistikk

Medieorganisasjonene ber den nye regjeringen prioritere kompetansetiltak som gjør hele bransjen bedre i stand til å lage kvalitetsjournalistikk, framfor enkeltstående gravestipend.

Den felles oppfordringen er et svar på Kulturdepartementets forslag om å innføre en «stipendordning for kvalitetsjournalistikk». Medieorganisasjonene understreker at de er positive til at regjeringen er opptatt av å styrke vilkårene for kvalitetsjournalistikk , men mener en slik stipendordning som foreslås er problematisk først og fremst av hensyn til en fri og uavhengig journalistikk.

Medieorgansasjonene foreslår at regjeringen heller bidrar til å styrke mediebransjens eget etterutdanningssenter, Institutt for journalistikk (IJ), som under Stoltenberg-regjeringen har opplevd kutt på 2,5 millioner kroner i 2013, og som ligger inne med ytterligere kutt på en million kroner i 2014.

I tillegg foreslås kompetanseheving inn redaksjonene og mulig støtteordninger for frilansere og vikarer.