Svenskenes «Vær Varsom»-regler

Som det har vært påpekt etter fredagens Skavlan-program, jobber Sveriges Television (SVT) og NRK etter ulike etiske regler. Rettighetene for en angrepet part er likevel påfallende like.

I Sverige er det siden 2010 Myndigheten för radio och tv som gjør etiske vurderinger av tv- og radiosendinger. Dette er et statlig forvaltningsorgan. Trykte medier er derimot underlagt en selvdømmeordning, Pressens Opinionsnämnd. I Norge er alle medier omfattet av samme selvdømmeordning, nemlig Pressens Faglige Utvalg.

SVT, Sveriges Radio (SR) og Sveriges Utbildningsradio (UR) er i Sverige underlagt egne etiske regler gjennom sine kringkastingslisenser. Også disse reglene overvåkes av Myndigheten för radio och tv. Bestemmelsene i lover og regler stiller til sammen krav på følgende områder:

habilitet

objektivitet

respekt for privatliv

retting og svar

mediets gjennomslagskraft

vold og pornografi

kommersielt urimelig favorisering

sendingsbetegnelse

annonsering

sponsing
produktplassering

Krav til upartiskhet

Den norske regelen om samtidig imøtegåelse, finner vi igjen i den svenske bestemmelsen om upartiskhet. Her heter det at programvirksomheten skal drives upartisk, og at en klart utpekt part som utsettes for kritikk skal få mulighet til å møte kritikken:

«Hvis en klart identifisert part er utsatt for sterk kritikk eller alvorlige påstander, bør han normalt ha mulighet til å forsvare seg i det samme programmet. Det kan gjøres ved at utpekt part deltar i programmet, eller gjennom en kommentar fra ham. At noen nekter å delta hindrer ikke at programmet kan sendes. I slike tilfeller bør den utpektes oppfatning gjres rede for på annet vis, om det er mulig.»

Den norske bestemmelsen, punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten er som følger:

«De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.»

Dette punktet er det punktet det historisk har vært syndet mest mot, ifølge uttalelser fra PFU. Les mer om dette i tidligere generalsekretær Per Edgar Kokkvolds signert-artikkel i Adresseavisen i dag.