Tingretten fastholder at det var en glipp

I ny e-post til Presseforbundet fastholder sorenskriveren i Bergen tingrett at det var en glipp at ikke fengslingsmøtene ble varslet.

Tingretten, ved sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy, fastholder at det ikke var noen bevisst handling at de tre fengslingsmøtene ikke ble ført opp i berammingslisten. I en e-post til Norsk PResseforbund skriver hun følgende:

«Disse opplysningene endrer ikke på mitt svar, men jeg kan gjerne redegjøre litt mer detaljert for hva som skjedde:

Den 8.10. kom det inn to fengslingsbegjæringer som ble behandlet av dommer på ettermiddagen samme dag. Fengslingene ble varslet av politiet på telefon om morgenen, men dokumentene ble ikke sendt over elektronisk. Det skjer fra tid til annen, og saksbehandler tenkte ikke spesielt over det. Papirutgaven av dokumentene kom sammen med aktor like før det første rettsmøtet skulle begynne. Saksbehandler registrerte sakene med en gang dokumentene kom. Hun registrerte også rettsmøtet, men ikke tidspunktet for når det skulle begynne. For fengsling nr. 2 var det heller ikke satt opp noe tidspunkt. Det skulle begynne når rettsmøtet i den første saken var avsluttet.

Kjennelsene ble sendt ut om morgenen den 9.10. Da saksbehandler skulle registrere utsendelsen og sluttføre saken, så hun at det var huket av for «Rettsmøtet avsluttet». Dette hadde dommeren gjort. Hun tenkte derfor ikke mer på registrering av tiden for avholdelse av rettsmøtene.

Den 9.10. kom det også inn en tredje fengslingsbegjæring i samme sak. Hendelsesforløpet i denne saken ble omtrent som i de to andre. Også her ble rettsmøtet registrert, men uten at klokkeslett for oppstart ble satt inn.

Saksbehandler har opplyst at hun overhodet ikke tenkte på konsekvensen av å ikke sette inn tidspunktet for oppstart av rettsmøtet, – dvs at rettsmøtet da ikke ville fremkomme i berammingslisten. Hun hadde fokus på å registrere saken slik at dommeren fikk gjort sin jobb.

Og jeg gjentar at dette ikke har skjedd etter begjæring fra politiet eller etter instruks fra noen internt. Dersom politiet hadde bedt om at saken ikke skulle registreres på vanlig måte, ville de selvsagt ikke fått tingretten med på det.

Jeg beklager igjen det som skjedde. Vi har selvfølgelig nå en intern gjennomgang av rutinene for å sikre at dette skal skje igjen.»

Les også:
Ber om nytt svar fra tingretten