Den nye mediepolitiske plattformen ser slik ut

Høyre og FrP la mandag 7. oktober frem regjeringsplattformen for de neste fire årene. For mediefeltet ser den slik ut.

Fra dokumentet:

«Digitalisering fører til en ny hverdag i mediebransjen. Premissene for publikums deltakelse, produktenes utforming og redaksjonenes arbeidsform endres hurtig. Regjeringen vil legge til rette for god nyhetsproduksjon og en bredt anlagt offentlig samtale i fremtidens digitale mediesamfunn. Mediepolitikken må derfor stimulere til nyskaping og innovasjon, samtidig som den frie pressens tradisjoner og grunnverdier ivaretas.

Regjeringen vil:

· Modernisere det mediepolitiske virkemiddelapparatet gjennom økt likebehandling av mediene, uavhengig av teknologisk plattform. Over tid skal pressestøtten omlegges og nivået reduseres.

· Tilpasse eierbegrensningene for medier til ønsket om å sikre mediemangfold, og la Konkurransetilsynet forvalte loven om medieeierskap.

· Likestille papiraviser og e-aviser gjennom å etablere en felles, lav momssats.

· Legge frem en stortingsmelding om NRK-lisens og alternative betalingsordninger.

· Øke andelen eksterne produksjoner i NRK.

· Begrense NRKs mulighet til å bruke sin robuste økonomi til å svekke frie institusjoners aktivitetsgrunnlag.»

Les hele dokumentet her.