Årets siste PFU-møte

Torsdag 19. desember samles Pressens Faglige Utvalg (PFU) til årets siste møte. 13 saker skal opp til full behandling.

Sakslista ser slik ut:

Sak 245/13 ? NN mot NRK

Sak 246/13 ? NN mot Hamar Arbeiderblad

Sak 274/13 ? NN mot Enebakk Avis

Sak 275/13 ? NN mot Fosna-Folket

Sak 293/13 – Runar Tveten mot Tvedestrandsposten

PFU behandler ogsÃ¥ klagersaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, foreldelse eller utenfor PFUs omrÃ¥de), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker som sekretariet har forenklet, det vil si innstilt pÃ¥ «ikke brudd pÃ¥ god presseskikk». OgsÃ¥ saker der det er oppnÃ¥dd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Se vår ordliste her.

Åpenhet i PFU

Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.

De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV

Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av noen utvalgte saker direkte via sine nettsider.

Sakene som overføres er:

Sak 322/13 ? Dag Bæverfjord mot Agderposten

Sak 267/13 ? Nordvakt AS mot Altaposten
Sak 265/13 ? Advokat Gunnar Kvamme pva klienter mot iTromsø

Torsdagens møte starter kl. 9.30 og sendingen starter kl.10.00.

Les mer om PFU her