Saksliste til tirsdagens PFU-møte

Tirsdag 26. november er det nytt møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Sakslista:

1. Sak 188/13 ? Sør-Trøndelag politidistrikt mot Hitra-Frøya

2. Sak 190/13 ? NN mot TV Norge/MAX

3. Sak 213/13 ? Tone Buck Edwardsen mot Telemarksavisa

4. Sak 214/13 ? Tone Buck Edwardsen mot Nettavisen

5. Sak 228AB/13 ? A: adv. Arne Lie pva klient og B: Ole Petter Anvik mot Verdens Gang

6. Sak 229/13 ? Adv. Arne Lie pva klient mot TV 2
7. Sak 255/13 ? Adv. Garstecki AS pva klient mot Klassekampen

PFU behandler også klagersaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, foreldelse eller utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker som sekretariet har forenklet, det vil si innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Se vår ordliste her.

Åpenhet i PFU

Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.

De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV

Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av noen utvalgte saker direkte via sine nettsider.

Saker som overføres på journalisten.no tirsdag er:

Sak 270/13 ? Hege og Leif Bjørn Husabø mot Sogn Avis

Sak 271/13 ? Margrethe Hagerupsen mot Folkebladet
Sak 280/13 ? Einar Wilhelmsen mot Aftenposten

Tirsdagens møte starter kl 9.30, og sendingen starter samtidig med møtestart.

Les mer om PFU her