Bergen tingrett beklager

Bergen tingrett innrømmer at det var en feil at det ble gjennomført tre fengslingsmøter forrige uke uten at noen av dem ble annonsert på forhånd i berammingslisten.

Sorenskriver i Bergen tingrett, ved Kari Johanne Bjørnøy, innrømmer nå i en e-post til Norsk Presseforbund at det ble gjennomført tre fengslingsmøter i forrige uke, og at disse ikke ble registrert i berammingslisten. Forklaringen skal være at dokumentene ikke ble overført elektronisk fra politiet, men ble levert inn i papirutgave rett før rettsmøtene skulle begynne og at vedkommende saksbehandler derfor ikke rakk å registrere rettsmøtene elektronisk.

Bergen tingrett beklager hendelsen, men ber om forståelse for at dette kan oppstå i en «hektisk hverdag». Bjørnøy understreker samtidig at manglende registrering av rettsmøtene ikke har skjedd etter oppfordring fra politiet eller etter instruks fra sakens dommer eller fra noen i ledelsen ved Bergen tingrett.

De tre fengslingsmøtene ble lukket av hensyn til politiets etterforskning av saken (domstolloven § 125, 1. ledd, bokstav c.) og er nå registrert.

Les også: Ber tingretten svare for hemmelige fengslingsmøter