Ber tingretten svare for hemmelige fengslingsmøter

Norsk Presseforbund ber om en forklaring fra Bergen tingrett på manglende varsling om fengslingsmøter.

I en e-post til Bergen tingrett ber Norsk Presseforbund retten svare på om det har blitt gjennomført fengslingsmøter som ikke har blitt oppført på berammingslisten, og i så fall – på hvilket grunnlag. Bakgrunnen er oppslag blant annet i Bergensavisen og VG om at Bergen tingrett skal ha gjennomført flere fengslingsmøter forrige uke i en pågående korrupsjonssak, uten at disse sto oppført på berammingslisten.

Presseforbundet viser til kravene i forskrift om offentlighet i rettspleien § 3 om at alle rettsmøter, også fengslingsmøter, skal føres opp på en berammingsliste i forkant. Et slikt krav skal blant annet sikre oss mulighet til å følge med på domstolenes handlinger, og er helt nødvendig for at mediene skal kunne utøve kontroll av domstolene.