Saker arkiv: 2021

2021

april

Sak 011/21

Kritikk

Med Israel for fred (MIFF) mot NTB

Sak 257/20

Brudd på god presseskikk

Steinar Bang Fylling mot Document.no

Sak 032/21

Brudd på god presseskikk

Bodø pensjonskasse mot Bodø Nu

Sak 251/20

Brudd på god presseskikk

Bodø Pensjonskasse mot NRK

Sak 249B/20

Ikke brudd på god presseskikk

Bodø kommune mot Avisa Nordland

Sak 249A/20

Brudd på god presseskikk

Bodø pensjonskasse mot Avisa Nordland

Sak 001/21

Ikke brudd på god presseskikk

Lars Alexander Mensonides mot Glåmdalen

Sak 259/20

Ikke brudd på god presseskikk

Corax Film mot Faktisk.no

Sak 228B/20

Brudd på god presseskikk

Andrea N.B. Skimmeland mot Dalane Tidende

Sak 009/21

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Discovery Networks Norway

Sak 012/21

Brudd på god presseskikk

NN mot Lillesands-Posten