Lars Alexander Mensonides mot Glåmdalen

PFU-sak 001/21


Glåmdalen publiserte mandag 4. januar 2021 en artikkel med tittelen:

«Dagligvarekjempe kutter prisene på over 180 varer: – Ikke bare et midlertidig kutt»

I ingressen stod det:

«Fra og med mandag blir det lavere priser hos Kiwi.»

Lenke til artikkel:

https://www.glomdalen.no/dagligvarekjempe-kutter-prisene-pa-over-180-varer-ikke-bare-et-midlertidig-kutt/s/5-19-904578

KLAGEN:

 Klager er en privatperson. Han mener Glåmdalen har brutt følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

2.6, om skillet mellom reklame og journalistikk
2.7, om PR-stoff og omtale av produkter
2.8, skjult reklame og sponsing

Klager skriver:

«Annonse uten varsel. Det blir presentert som ‘siste nytt’ med rødt blinklys på framsida som ofte brukes ved alvorlige hendelser som jordras, ulykker og covid-oppdateringer. Dette er rett og slett annonse.»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 TILSVARSRUNDEN:

Glåmdalen avviser at god presseskikk er brutt. Ifølge Glåmdalen er den påklagede artikkel redaksjonelt motivert. Avisen skriver:

«Dette er en redaksjonell artikkel om et tema (priser på dagligvarer) som er av høy nyhetsverdi generelt, og spesielt her i grenseområdene mot Sverige, hvor handelslekkasjen er enorm og spenningen er stor knyttet til om regjeringens avgiftskutt er store nok til å bremse grensehandelen når verden normaliserer seg. Glåmdalen har med andre ord ikke blandet annonser og redaksjonelt innhold uten å merke dette tilstrekkelig. Saken er skrevet av en journalist i Nettavisen.»

Glåmdalen avviser også at artikkelen utgjør ukritisk videreformidling av PR-stoff. Avisen mener artikkelen har offentlig interesse:

«Vi har hatt en rekke artikler og ledere om dette temaet, og vårt valg om å publisere Kiwi-kuttene må sees i lys av dette. Her hadde vi et konkret eksempel på en kjede som kutter prisene etter avgiftskuttet – og hvor mye. Dette er ytterst relevant forbrukerinformasjon for våre lesere.»

Avisen mener omtale av kommersielle priser er normal praksis, og viser blant annet til omtale av bensinpriser og boliglånsrenter. «Dette rett og slett fordi saker om det som angår lommeboka til folk er nyttig informasjon for forbrukerne. Det er journalistisk motivert.»

Og videre:

«Den innklagede artikkelen var ytterst relevant, og ga helt konkrete eksempler på følgene av avgiftskuttene i budsjettet. Nå var det ikke lenger teoretiske regneøvelser, men faktiske tall på hvor mye billigere en flaske Coca-Cola eller bringebærsyltetøy blir i butikken. Dette angår lommeboka til folk, og kan i vårt distrikt handle om arbeidsplasser og vekst i regionen.»

Avisen understreker at artikkelen ikke er sponset og at Kiwi ikke har hatt innflytelse på arbeidet med den.

Når det gjelder presentasjonen på forsiden, skriver Glåmdalen:

«Det er ikke lagt ved noen skjermdump av forsiden på det tidspunktet da klager reagerte på saken. Men jeg tviler ikke på at saken en periode kan ha vært utstyrt med en blinkende, rød prikk. Glåmdalen bruker dette som et virkemiddel ikke bare i forbindelse med dramatiske hendelser, men også for å markere nye saker knyttet til et tema vi erfaringsmessig vet at det er stor interesse for.»

Klager fastholder at god presseskikk er brutt. Han mener artikkelen er en annonse, som burde vært merket som annonsørinnhold. Han skriver:

«Jeg oppfatter det slik at Glåmdalen synes «nyhetsverdien» er høy nok for å ikke å kalle dette for en annonse. Det er jeg uenig i. Hvis det virkelig skulle være at slike nyheter er så viktige, bør man også sammenligne det direkte med de andre i samme bransjen. Da er man inne på forbrukerjournalistikk.»

Klager stiller spørsmålet om Glåmdalen kan ha publisert artikkelen for å ta vare på Kiwi som annonsør.

«Jeg holder fast på at dette ikke er en journalistisk omtale, men en reklameform så lenge det ikke sette i sammenheng med lignende aktører i bransjen i samme artikkel», skriver klager.

Glåmdalen er enig i at artikkelen kan ha vært positiv for Kiwi, men det kan ikke hindre at artikkelen lages ut i fra et journalistisk motiv, fremholder avisen.

Glåmdalen fastholder at artikkelen er et redaksjonelt produkt.

Når det gjelder klagers spørsmål om artikkelen ble publisert for å blidgjøre annonsører, skriver Glåmdalen:

«Antydningen om at Glåmdalen publiserer denne artikkelen for å tekkes annonsøren, mener vi faller på sin egen urimelighet. Saken er ikke skrevet av oss, og som kjent tar ikke store dagligvarekjeder som Kiwi beslutninger om å annonsere lokalt, slike avtaler inngås sentralt og er ikke noe vi er involvert i lokalt.»

Avslutningsvis skriver Glåmdalen:

«Nyheten kom første hverdag etter nyttår, kort etter at nye avgifter hadde trådt i kraft og i et (for vår del) område sterkt preget av grensehandel. Denne saken hadde nyhetsinteresse, og var del av en omfattende dekning Glåmdalen har hatt av dagligvarebransjen, grensehandel, ‘eksport’ av arbeidsplasser i handelsnæringen og lokale konsekvenser som følge av koronatiltakene.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Glåmdalen publiserte en artikkel om at Kiwi hadde satt ned prisen på en rekke matvarer. Avisen opplyste om de nye prisene på flere konkrete varer, og det kom frem at Kiwi ønsket å redusere grensehandelen til Sverige. Kiwis kommunikasjonssjef var intervjuet.

Klager er en privatperson som mener Glåmdalens artikkel i praksis var en annonse for Kiwi. Klager mener artikkelen burde vært merket som annonsørinnhold. Han kan ikke se at artikkelen har nyhetsverdi med mindre prisene sammenlignes med Kiwis konkurrenter.

Glåmdalen medgir at artikkelen er positiv for Kiwi, men avviser at den bryter med god presseskikk. Artikkelen er redaksjonelt motivert og har offentlig interesse, særlig med tanke på den store grensehandelen i Glåmdalens dekningsområde, fremholder Glåmdalen. Artikkelen inneholder relevant forbrukerinformasjon, skriver avisen.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at redaksjonell omtale kan utgjøre god reklame for den omtalte uten at det nødvendigvis innebærer brudd på god presseskikk. Det avgjørende er at omtalen er redaksjonelt motivert, at den ikke fremstår som reklame, og at den omtalte ikke har hatt innflytelse på det journalistiske arbeidet.

PFU viser til Vær Varsom-plakatens (VVP) 2.8, der det står: «Kommersielle interesser skal ikke ha innflytelse på journalistisk virksomhet, innhold eller presentasjon.» Videre viser utvalget til VVP 2.7, der det står: «Journalistisk omtale av produkter, tjenester, merkenavn og kommersielle interesser, også mediets egne, skal være journalistisk motivert og ikke fremstå som reklame.»

PFU kan forstå at klager reagerer på innholdet i artikkelen. Utvalget merker seg at artikkelens omtale av Kiwis produkter var omfangsrik, og PFU vil på generelt grunnlag oppfordre mediene til å være kildekritiske overfor kommersielle aktører.

Samtidig er det opp til mediet selv å velge vinkling, og hva som skal omtales. PFU kan ikke se grunnlag for at artikkelen er utarbeidet på annet enn redaksjonelle premisser. PFU mener artikkelen fremstår som en nyhetsartikkel, og følgelig ikke skulle vært merket som reklame, jf. VVP 2.6.

Glåmdalen har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 28. april 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård
Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim, Melissa Jocelyn Lesamana