Saker arkiv: 2021

2021

august

Sak 071/21

Ikke brudd på god presseskikk

Adv Bjørn Erik Rødser pva klient mot filternyheter.no

Sak 102/21

Brudd på god presseskikk

NN mot Rana Blad

Sak 101/21

Brudd på god presseskikk

Sofie Kampen mot ifinnmark.no

Sak 093/21

Ikke brudd på god presseskikk

Bjørvika Apartments ved daglig leder Ole Henrik Engen mot Dagens Næringsliv

Sak 088/21

Ikke brudd på god presseskikk

Ørsnes Privatskole mot NRK

Sak 095/21

Ikke brudd på god presseskikk

Ove M. Trøen og Sudrheimgruppen mot Agderposten

Sak 076/21

Kritikk

NN mot Namdalsavisa

Sak 094/21

Ikke brudd på god presseskikk

Narvik Havn KF ved styreleder Steinar Sørensen mot Fremover

Sak 037/21

Ikke brudd på god presseskikk

Advokat Benedict de Vibe pva klient mot Smaalenenes Avis

Sak 073/21

Brudd på god presseskikk

Haramsøy Fjellutnyttingslag mot Nordre

Sak 091/21

Brudd på god presseskikk

Lærere ved Sommerlyst skole mot Nordlys

Sak 078/21

Brudd på god presseskikk

Ragne Farmen mot Østlands-Posten

Sak 074/21

Brudd på god presseskikk

Renathe Wilhelmsen mot Folkebladet

Sak 137/21

Brudd på god presseskikk

Lyngdal kommune mot Lyngdals Avis

Sak 046AB/21

Ikke brudd på god presseskikk

A: Levanger kommune v/kommuneadvokat B: Utdanningsforbundet i Levanger mot Innherred