Saker arkiv: 2021

2021

desember

Sak 198/21

Ikke brudd på god presseskikk

Lene Mordal mot Lillesands-Posten

Sak 150/21

Brudd på god presseskikk

NN mot TV 2

Sak 211/21

Brudd på god presseskikk

Heidi K. A. Røreng mot Bladet Vesterålen

Sak 182/21

Ikke brudd på god presseskikk

Bodø kommune mot NRK

Sak 181/21

Brudd på god presseskikk

Fauske kommune v/kommunedirektør Ellen Beate Lundberg mot Saltenposten

Sak 143/21

Ikke brudd på god presseskikk

Bodø pensjonskasse ved daglig leder Hans Petter Horsgaard og styreleder Einar Lier Madsen mot NRK

Sak 195/21

Brudd på god presseskikk

NN mot Avisen Agder

Sak 127/21

Ikke brudd på god presseskikk

Bodø pensjonskasse ved daglig leder Hans Petter Horsgaard og styreleder Einar Lier Madsen mot Avisa Nordland