Lene Mordal mot Lillesands-Posten

PFU-sak 198/21


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et leserinnlegg i Lillesands-Posten. Innlegget handlet om bruken av ordet «neger». Skribenten hadde snakket med en barneskoleelev i Lillesand. Skribenten gjenga samtalen i innlegget. Han og «Sam» var enige om at det var bedre å si at folk er «mørke», «brune» og «lyse» i huden, fremfor ordene «neger, «svart» og «hvit».

Klager er en leser som reagerer på vegne av det omtalte barnet. Hun mener barnet er identifisert, og at innlegget kan bli belastende for gutten fordi barnet uttaler seg om et sensitivt tema. Det anføres brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.8

Lillesands-Posten avviser brudd på god presseskikk. Avisen viser til en presisering i avisen dagen etter. I den opplyses det at i tillegg til navnet, er også alderen fiktiv. Gutten bor heller ikke i Lillesand nå. Videre står det at innlegget ble skrevet i forståelse med gutten og hans familie. Lillesands-Posten kan ikke se at barnet er identifisert eller at omtalen påfører barnet negative konsekvenser.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil på generelt grunnlag minne om at mediene må være årvåkne når barn omtales. Det gjelder både på nyhetsplass og i leserinnlegg.

I dette tilfellet handler det om et tema der det er lett å tråkke feil fordi saken gjelder drøfting av et ord mange opplever som rasistisk. Gjennom en samtale med et barn fremsetter skribenten en mening. Det gis flere konkrete opplysninger om barnet, og det fremgår ikke om barnet selv eller foresatte var klar over at samtalen ble publisert i avisen. Ut fra dette kan PFU forstå at klager reagerer.

Tilsvarsrunden viser imidlertid at flere av opplysningene var fiktive, og at gutten selv og foreldrene var underrettet om publiseringen. Selv om PFU mener innlegget kunne inneholdt disse merknadene ved første publisering, er ikke det presseetisk nødvendig i dette tilfellet.

Det avgjørende for PFU er at innlegget ikke innebærer et overtramp mot det omtalte barnet, vurdert opp mot VVP 4.8

PFU vil minne om at barnepunktet i Vær Varsom-plakaten ikke betyr at barns meninger skal holdes unna offentligheten. Også i det som kan oppfattes som kontroversielle saker, har barn en rett til å bli hørt.

 

Lillesands-Posten har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo 16. desember 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ylva Lindberg