Saker arkiv: 2002

2002

september

Sak 123/02

Ikke brudd på god presseskikk

Pål Hetland og Katherine Lück mot Fædrelandsvennen

Sak 118/02

Ikke brudd på god presseskikk

Øyvind B. Hansen mot Halden Arbeiderblad

Sak 117/02

Ikke brudd på god presseskikk

Rådmann Einar Landmark; Ordfører Knut Harstad mot Bygdebladet (Ørskog)

Sak 113/02

Ikke brudd på god presseskikk

Ellen C Borgenheim AS via advokatfullmektig mot TV 2

Sak 103/02

Brudd på god presseskikk

Ukeavisen Ledelse og Næringsliv v. ansvarlig redaktør Magne Lerø mot Kapital

Sak 099/02

Brudd på god presseskikk

Attac Norge v. leder Vegard Hole mot Dagsavisen

Sak 087/02

Ikke brudd på god presseskikk

Oslo RV/Bystyregruppa mot Avis1

Sak 083/02

Ikke brudd på god presseskikk

Antirasistisk Senter v. informasjonsleder Henrik Lunde mot Verdens Gang

Sak 032-02

Ikke brudd på god presseskikk

Halvor Stormoen mot Verdens Gang

Sak 125/02

Ikke brudd på god presseskikk

Aud Vogt Johansen; Leiv Horgen Schwingel mot Drammens Tidende