Antirasistisk Senter v. informasjonsleder Henrik Lunde mot Verdens Gang

PFU-sak 083/02


SAMMENDRAG:
Verdens Gang (VG) hadde lørdag 30. mars 2002 en reportasje over to sider om den norske racebåtføreren Marit Strømøys deltagelse i båtracet Emirates Formula 2 President Cup 2002. Reportasjen hadde tittelen » Båtrypa Grand Prix «, med klare hentydninger til en ikke helt ukjent film basert på Kjell Aukrusts forfatterskap. Reportasjen hadde slik undertittel:

» Racerbåtfører Marit Strømøy (25) fra Sandefjord kjører fletta av søkkrike sjeikesønner i arabiske farvann. Det holdt på å koste henne livet .»

Her noen utsnitt fra brødteksten:

«Nå ja. Emirates Formula 2 President Cup 2002 er ikke helt som Flåklypa Grand Prix. Men det er ikke helt ulikt heller. For da popsangerinne (fra gruppa Charmed) og racerbåtfører Marit Strømøy skulle kjøre formel 2 noen dager i mars, var det søkkrike oljesjeiker overalt. De het kanskje ikke Ben Redik Fy Fasan, men de hadde utvilsomt maaange penger. En og annen sleiping à la Rudolf Blodstrupmoen var der også.»

(?)

«Sjeik Amir bin Humaid Al Nuami er sønn av presidenten i Ajman og allerede vår venn. Amir rekker fram en hånd som er svett som en klut og slapp som en fisk.»

«Når man tenker på hvor mye gull de har i rumpene sine, er det bemerkelsesverdig hvor lett sjeikene og deres sønner beveger seg opp og ned trappene til VIP-tribunen.»

(?)

«- Det er første gang jeg ser et båtrace, og dette er en modig kvinne, sier Kenj og peker på Marit. ? Du er kanskje en rik mann? ? Of course. Jeg har vært i Emiratene i 22 år. Hvorfor, tror du? Penger, selvsagt. Masse penger.»

(?)

«I de siste racene har det også vært mye tøff kjøring, araberne liker dårlig å bli ydmyket av en jente. Da avisene skulle ta bilder etter racet i Qatar, holdt araberne pokalen foran ansiktet til Marit slik at hun ikke skulle synes. ? Helt vanvittig, sier Marit. ? Gærninger, sier pappa Leif. ? Det er litt «oss mot araberne», sier Pelle Larsson, Sveriges mann og mesterskapets eldste deltaker.»

(?)

«Det de færreste vet er at Marit lider av klaustrofobi. Hvilket fortoner seg som nokså ubehagelig når man er spent fast i en bitte liten cockpit med gale arabere på alle kanter.»

(?)

«I depotet rusler førerne fra Emiratene rundt og smiler sleskt. Khalfan Blodstrupmoen ser ikke ut som om han angrer særlig. Resultatlista som slås opp er full av feil, og en stund vurderer Marit å trekke seg fra hele President Cup. Fredag kveld, boatrace barbeque. Marit er ikke lenger like forbannet over sleipe arabere og idiot-regler. Nå skal det spises shish kebab og hilses på flere sjeiker med slappe never.»

Artikkelen dekker to sider og er illustrert med i alt seks fotos av ulik størrelse.

KLAGEN:
Klager er Antirasistisk Senter, som skriver:

«Artikkelen er en reportasje fra et båtrace i Ajman og det fremkommer en rekke negative karakteristikker av arabere generelt og de lokale arrangørene spesielt som vi mener er krenkende og egnet til å skape ringeakt. Vi vil fremheve følgende sitater fra artikkelen:

» Når man tenker på hvor mye gull de har i rumpene sine, er det bemerkelsesverdig hvor lett sjeikene og deres sønner beveger seg opp og ned trappene til VIP‑tribunen .»

» Marit er ikke lenger like forbannet over sleipe arabere og idiot‑regler. Nå skal det spises shish kebab og hilses på flere sjeiker med slappe never .»

«…når man er spent fast i en bitte liten cockpit med gale arabere på alle kanter.»

«…araberne liker dårlig å bli ydmyket av en jente. Da avisene skulle ta bilder etter racet i Qatar, holdt araberne pokalen foran ansiktet til Marit slik at hun ikke skulle synes. ‑ Helt vanvittig, sier Marit. ‑Gærninger, sier pappa Leif.»

«Vi ønsker at PFU vurderer denne artikkelen og vi vil henvise til Vær Varsom Plakaten:
4. 1. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. 4.2. Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer. 4.3 Vis respekt for menneskers egenart, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.»

TILSVARSRUNDEN:
Etter en avklaring, der det ble avgjort at klagen er framsatt på vegne av personer med arabisk bakgrunn (bosatt) i Norge, ble ordinær klagebehandling igangsatt.

Verdens Gang peker i sitt tilsvar på at den innklagede artikkelen «er en lørdags-feature i humoristisk satirestil, bl.a. med utgangspunkt i sjeik Ben Redik Fy Fasan og den sleipe Rudolf Blodstrupmoen. (?) Såfremt man tolker alt som står her bokstavelig er det selvsagt mulig å tro at avisen mener at arabere generelt har gull i rumpene og at arabere generelt er gale. Vi har nok muligens feilaktig forutsatt at norske avislesere kan sin Aukrust. Skulle vi ha kommet i skade å fornærme noen VG‑leser med arabisk bakgrunn, vil vi beklage dette, men samtidig vil vi opplyse om at ingen slike har henvendt seg til avisen foreløpig .»

Klageren har ikke kommet med nye momenter.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, Antirasistisk Senter, mener Verdens Gang brøt god presseskikk da avisen i en reportasje fra et båtrace i De Arabiske Emirater omtalte arabere på et måte som etter klagerens mening var egnet til å krenke og skape ringeakt for personer med arabisk bakgrunn.

Verdens Gang viser til at reportasjen var skrevet i en humoristisk satirestil, med utgangspunkt i figurene fra Flåklypa Grand Prix. Avisen beklager imidlertid hvis den har kommet i skade for å fornærme noen.

Pressens Faglige Utvalg vil generelt peke på at det ikke er presseetisk uproblematisk å omtale personer med definert etnisk bakgrunn på en negativ måte. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, der rase og nasjonalitet er nevnt spesielt.

I det påklagede tilfellet finner utvalget at reportasjen ligger innenfor det som må kunne aksepteres av karakteristikker av folkegrupper, og i den aktuelle sammenhengen også av enkeltpersoner. Dette særlig sett i lys av at artikkelen hadde en humoristisk form.

Verdens Gang har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. september 2002
Thor Woje,
Liv Ekeberg, Annette Groth, Odd Isungset,
Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen