Øyvind B. Hansen mot Halden Arbeiderblad

PFU-sak 118/02


SAMMENDRAG:
Halden Arbeiderblad brakte tirsdag 25. juni 2002 et leserbrev med tittelen » Fornyelse i HA påkrevet «. Leserbrevet hadde følgende innhold:

«Halden Arbeiderblad har tilnærmet informasjonsmonopol i Halden. Samtidig er avisen en meget aktiv med- og motspiller i lokalpolitikken med et sterkt engasjement for Halden Ap. Det preger avisens referater og informasjon fra bl.a. lokalpolitikken. Følelsen av partsreportasje er hele tiden tilstede. Det er ingen lett oppgave for oss lesere å finne den riktige balansen i dette. Vi tvinges til å legge til eller trekke fra, alt ettersom.

Halden Ap har tapt sin tidligere posisjon gjennom valg. HA forsøker muligens å kompensere for dette gjennom sin journalistikk. Det blir nesten patetisk å lese om alle Olausens gode forslag og store tanker samtidig som vi vet at partiet er kjørt ut over sidelinjen i lokalpolitikken. Haldens befolkning fortjener bedre. HA bør bryte tilknytningen til Ap, endre sin holdning til de øvrige partier og gi oss referat, informasjon og journalistikk der vi ikke føler at det er nødvendig å lese mellom linjene for å bli klok på det som egentlig foregår. HA trenger en fornyelse!
Øyvind Hansen»

Påfølgende dag, onsdag 26. juni 2002 brakte avisen en lederartikkel som her gjengis i en helhet:

«Vi fornyer
ikke HA etter
Hansens ønsker

Øyvind Hansen hadde i gårsdagens avis et innlegg om at HA bør fornyes. Hansen mener at HA har et for sterkt engasjement for Arbeiderpartiet. Øyvind Hansen mener vanligvis mye ? i HAs Fritt Ord-spalte med jevne mellomrom. Hansen med sine sterke meninger om religion, etterlater vanligvis ingen tvil om at han må være av de utvalgt rettroende. Hansen har heller aldri skapt noen tvil om at han bedre enn de fleste har sett lyset når det gjelder EU ? med et særdeles ihuga Ja til EU-standpunkt. Hansen som hver gang han skriver om lokalpolitikken ? markedsfører sin sympati for politikken der ute på høyre-fløyen. Hansen vil ha en avis som mer faller i hans smak, hvor han slipper å måtte tolke ting vi refererer ? noe som glir rett inn hos Hansen til hans store tilfredshet. Noen slik avis vil vi aldri gi ham.

Halden Arbeiderblad har på ingen måte, slik Hansen hevder, informasjonsmonopol i Halden. Her overføres uredigert alle kommunestyremøter i lokalfjernsyn, og her er ei gratisavis. Vi kan ikke se at våre referater skiller seg i faktisk innhold fra hva som blir sendt på fjernsyn og hva som blir referert i gratisavisa. Vi kan ikke, og vil ikke, forandre på hva som faktisk skjer for å tekkes Hansen og andre som vil ha servert noe tilsvarende sin egen ensidighet i avisas spalter.

Vi er uenige med Hansen i mangt og meget, men samtidig setter vi pris på at han torgfører sine meninger og synspunkter her i Halden Arbeiderblads Fritt Ord-spalte. Det skal han fortsette med. Det beriker avisa. Samtidig bør han ha forståelse for at vi på vår side i avisas lederspalte har andre meninger og synspunkter enn ham.»

KLAGEN :
Klager er Øyvind Hansen, som skrev leserbrevet og som ble omtalt i lederartikkelen. Han skriver at han finner » lederartikkelen såpass harselerende, karikerende og ydmykende at jeg mener den bryter klart med det jeg forbinder med god presseskikk».

Videre skriver klageren:

«Jeg finner ingen grunn til å reagere på overskriften. Derimot reagerer jeg sterkt på omtalen av min person, som utgjør nærmere halve lederartikkelen. Redaktøren har gitt en beskrivelse av meg hinsides enhver saklighet og verdighet. Spørsmålet jeg stiller utvalget er imidlertid om en slik personbeskrivelse, uansett om den måtte være riktig eller uriktig, hører hjemme i en lederartikkel? Hvilken sammenheng er det mellom mitt ønske om at HA skal normalisere sitt forhold til andre partier og behovet for en lang, negativt ment personsbeskrivelse av meg?

Jeg sitter med en følelse av at redaktøren, i mangel av gode argumenter mot mine synspunkter, isteden forsøker a ramme meg som person. Det man i fotball kaller ?å ta ballen istedenfor mannen?. (?) I en by der ?alle kjenner alle? er det belastende å bli omtalt som en nærmest fanatisk ekstremist. Det ligger en tankegang og et journalistisk syn bak redaktørens lederartikkel som jeg mener ikke hører hjemme i vår tid Den fremmer ikke det frie ord, er intolerant og vil ha den effekt at man ikke tør tenke nytt i avisa.»

Redaktøren ønsker meg tilslutt tilbake i Fritt ord spalten. Med redaktørens omtale i minne vet jeg ikke riktig om jeg skal le eller gråte. Det er som å bli bedt med på tur av en som akkurat har slått deg helseløs».
TILSVARSRUNDEN
Halden Arbeiderblad gjentar i sitt tilsvar at klageren er en flittig bruker av avisens Fritt Ord-spalte. Til slutt i tilsvaret heter det:

«Vi kan ikke sitte og se på at en mann ‑ i ly av vår holdning om mest mulig åpenhet, flest mulig penner skal få slippe til i vår Fritt Ord­-spalte , skal få ødelegge integriteten og troverdigheten til femten ansatte i Halden Arbeiderblads redaksjon ‑ uten å bli svart. Og svart har vi gjort, der det er riktig av oss å svare, på lederplass.»

Klageren peker i sitt tilsvar på at avisen «overhode ikke kommer inn på det som er min grunn til klagen. Det jeg reagerer på er ikke at jeg får ?svar? i en lederartikkel, men den meget spesielle omtalen av min person .»

Avisen skriver i sitt siste tilsvar: «Som tidligere beskrevet, og også omtalt i den påklagede lederen, fremfører Øivind Hansen sine meninger i Halden Arbeiderblad. Utfra hva han har hevdet, utfra hva han har skrevet gjennom flere år, har Hansen skapt et omdømme av seg selv, hva som er hans samfunnssyn, hans politiske sympatier og antipatier og hva som er hans livsholdninger. Når Hansen torgfører sterke synspunkter på HA, kommer med påstander vi ikke kan la stå umotsagt, svarer vi Hansen ‑ og vi svarer da Hansen med det omdømme han selv har skapt seg.»

» Etter vårt skjønn har ikke Hansen skapt seg noe dårlig omdømme, mannen er ordentlig på alle måter. Fordi det er en ordentlig mann med et ordentlig omdømme, bør han etter vårt skjønn tåle vår omtale av ham og vårt svar til ham på lederplass .»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en lederartikkel i Halden Arbeiderblad, med kritikk av innholdet i et leserbrev avisen hadde brakt dagen før. Leserbrevet kritiserte måten avisen dekker ulike stoffområder på. Innsenderen påklager lederartikkelen for de karakteristikker som blant annet gis av hans forhold til religion og hans politiske holdning. Klageren mener avisen brøt god presseskikk ved å «ta mannen i stedet for ballen».

Halden Arbeiderblad mener at når en person som er en aktiv bruker av avisens Fritt Ord-spalte kommer med kritikk av avisen og dens holdninger, må det være tillatt å svare med relevante karakteristikker av personen på lederplass.

Pressens Faglige Utvalg vil generelt påpeke at de presseetiske reglene også må gjelde for det som står på lederplass og på andre redaksjonelle områder der meninger brytes. Det er imidlertid tradisjon for større presseetisk takhøyde i leder- og kommentarartikler enn i faktabasert nyhetsjournalistikk.

I det påklagede tilfellet mener utvalget at klageren måtte vente seg et skarpt tilsvar fra avisen, ut fra innholdet i eget leserinnlegg. Utvalget anser at klageren, som hyppig deltaker i den lokale offentlige debatt via avisens spalter, må tåle å bli karakterisert på basis av de holdninger og meninger han tidligere har gitt uttrykk for. For øvrig merker utvalget seg avisens uttalte vilje til fortsatt å holde sin Fritt Ord-spalte åpen for klageren.

Halden Arbeiderblad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. september 2002
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, Annette Groth, Odd Isungset,
Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen