Saker arkiv: 2002

2002

januar

Sak 171/02

Brudd på god presseskikk

NN mot Troms Folkeblad

Sak 183/01

Brudd på god presseskikk

NN ved advokat Jens-Ove Hagen mot Dagbladet

Sak 186/01

Ikke brudd på god presseskikk

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) mot Trafikkskaddes Magasin

Sak 187/01

Brudd på god presseskikk

NN ved advokat Jens-Ove Hagen mot NTB

Sak 189/01

Ikke brudd på god presseskikk

Laksevåg bydelsadministrasjon, v/ bydelsdirektør Georg Myhrvold mot TVHordaland

Sak 191/01

Ikke brudd på god presseskikk

CLS Norden AS v./adm. dir. Sigbjørn Slåtten mot Hordaland

Sak 193/01

Ikke brudd på god presseskikk

Kjell Norum mot Harstad Tidende

Sak 197/01

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Varden