Saker arkiv: 2002

2002

februar

Sak 204/02

Ikke brudd på god presseskikk

VISA Norge AS v. informasjonssjef Majken Heggelund mot Kapital

Sak 007/02

Ikke brudd på god presseskikk

Torben Wisborg mot Finnmark Dagblad

Sak 003/02

Ikke brudd på god presseskikk

Ole Gustav Narud mot Hamar Arbeiderblad

Sak 002/02

Ikke brudd på god presseskikk

Ole Gustav Narud mot Østlendingen

Sak 210/01

Ikke brudd på god presseskikk

Buskerud sentralsykehus v. fung. direktør Øistein Blørstad mot Drammens Tidende

Sak 209/01

Ikke brudd på god presseskikk

Per G. Bjørnstad mot helsemagasinet PULS, NRK

Sak 208/01

Ikke brudd på god presseskikk

Til Helhet, v. styreleder Erling Lundeby mot NRK

Sak 207/01

Brudd på god presseskikk

Ivar Hauge mot NRK

Sak 206/01

Brudd på god presseskikk

NN mot Harstad Tidende

Sak 205/01

Ikke brudd på god presseskikk

Moss Bibelssenter Grunnskole, v. rektor Torgeir Flatin mot NRK

Sak 203/01

Ikke brudd på god presseskikk

Gro Kolstad mot Bergensavisen

Sak 199/01

Brudd på god presseskikk

Adv. John Chr. Elden (p.v.a. klient) mot Kapital

Sak 178/01

Brudd på god presseskikk

NN mot Moss Dagblad

Sak 178/01

Brudd på god presseskikk

NN mot Moss Dagblad